Europejska sygnatura orzecznictwa (ECLI)

Międzynarodowe

Europejski Urząd Patentowy

Autor treści:
Międzynarodowe

Europejski Urząd Patentowy (EPO) zapewnia jednolitą procedurę składania wniosków dla wynalazców, co umożliwia im ubieganie się o ochronę patentu w 40 krajach europejskich. Urząd – nadzorowany przez Radę Administracyjną – jest organem wykonawczym Europejskiej Organizacji Patentowej.

Kwestią koordynacji ECLI w Europejskim Urzędzie Patentowym zajmuje się Departament Publikacji.

Adres pocztowy

Postfach 90
1031 Vienna
Austria

Adres

Postfach 12
1030 Vienna
Austria

Kod państwa

Kodem Europejskiego Urzędu Patentowego, którego należy użyć jako drugiego elementu składowego ECLI, jest: [EP].

Wygenerowanie krajowego ECLI

Elementy składowe ECLI do celów identyfikacji decyzji Komisji Odwoławczych Europejskiego Urzędu Patentowego

 • Skrót ECLI
 • Kod państwa: EP
 • Kody sądów: BA (BA= Komisje Odwoławcze Europejskiego Urzędu Patentowego);
 • Rok wydania decyzji (format RRRR)
 • Liczba porządkowa obejmuje:

  sygnaturę sprawy (pierwotna sygnatura sprawy bez ukośnika); składa się z 7 cyfr --> 1 cyfra (kod rodzaju decyzji) + 4 cyfry (liczba porządkowa decyzji) + 2 cyfry (dwie ostatnie cyfry roku, w którym złożono odwołanie).

  Kody decyzji Europejskiego Urzędu Patentowego:
  • D: Komisja Odwoławcza - sprawy dyscyplinarne
  • G: Komisja Odwoławcza w składzie rozszerzonym
  • J: Komisja Odwoławcza - sprawy prawne
  • T: Komisje Odwoławcze - sprawy techniczne
  • W: decyzje w sprawach sprzeciwu
  • R: decyzje w sprawie wniosków o ponowne rozpatrzenie sprawy

Kropka

Data decyzji (format DDMMRRRR)

Przykład:

ECLI:EP:BA:2002:D000300.20020503

EP = Europejski Urząd Patentowy

BA (BA = Komisje Odwoławcze Europejskiego Urzędu Patentowego)

2002 = rok, w którym wydano decyzję (przykład)

D000300 = D0003/00 (sygnatura decyzji)

20020503 = 2002.05.03 (data decyzji)

Stosowanie ECLI

ECLI jest wykorzystywane wyłącznie do celów identyfikacji decyzji Komisji Odwoławczych Europejskiego Urzędu Patentowego.

Wyszukiwanie za pomocą ECLI jest możliwe za pośrednictwem bazy danych decyzji Komisji Odwoławczych Europejskiego Urzędu Patentowego (zob. link poniżej).

Powiązane strony

Baza danych Komisji Odwoławczej Europejskiego Urzędu Patentowego

Decyzje Komisji Odwoławczych

Europejski Rejestr Patentowy

Ostatnia aktualizacja: 20/05/2019

Stroną zarządza Komisja Europejska. Informacje na tej stronie nie muszą odzwierciedlać oficjalnego stanowiska Komisji Europejskiej, nie ponosi ona również odpowiedzialności za wszelkie informacje, dane czy odniesienia na niej zawarte. Więcej informacji na temat praw autorskich odnoszących się do stron UE znajduje się na stronie „Informacje prawne”.