Europejska sygnatura orzecznictwa (ECLI)

Włochy

Autor treści:
Włochy

Krajowy koordynator ds. ECLI

Krajowy koordynator ds. ECLI (europejskiej sygnatury orzecznictwa) nie został jeszcze wyznaczony. Obecnie funkcję koordynatora pełni Dyrekcja Generalna Zautomatyzowanych Systemów Informatycznych Ministerstwa Sprawiedliwości (Ministero della Giustizia, Direzione Generale Sistemi Informativi Automatizzati, DGSIA).

Kod państwa

Kod Włoch to: [IT].

Wygenerowanie krajowego ECLI

W ramach trwającego obecnie projektu pilotażowego sporządzono wniosek dotyczący wprowadzenia ECLI. W szczególności określono zasady tworzenia liczby porządkowej dla dokumentów zawierających orzecznictwo, zgodnie ze standardem ECLI, poprzez zastosowanie dostępnych metadanych, by zapewnić niepowtarzalność każdego numeru identyfikacyjnego.

Ostatnia aktualizacja: 13/10/2020

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.