Europejska sygnatura orzecznictwa (ECLI)

Łotwa

Autor treści:
Łotwa

Krajowy koordynator ds. ECLI

Krajowym koordynatorem ds. ECLI jest Biuro ds. Organizacji Sądów (Tiesu administrācija).

E-mail: pasts@ta.gov.lv

Kod państwa

Kod państwa dla Łotwy: [LV]

Generowanie krajowego ECLI

ECLI na Łotwie wprowadzono we wrześniu 2017 r. Numer ECLI nadaje się wszystkim orzeczeniom sądowym zarejestrowanym w systemie informacji sądowej, z wyjątkiem orzeczeń wydanych w formie rezolucji i decyzji sędziów śledczych. Orzeczenia publicznie dostępne są publikowane pod adresem https://www.elieta.lv/web/.

Struktura łotewskich kodów ECLI

ECLI:LV:AAAAAAA:BBBB:CCDD.E12345678.90.FF, gdzie:

ECLI – stałe oznaczenie europejskiej sygnatury orzecznictwa;

LV – stały kod państwa: międzynarodowy kod Republiki Łotewskiej;

AAAAAAA – kod sądu;

BBBB – rok orzeczenia;

CCDD.E12345678.90 – numer porządkowy orzeczenia, gdzie:

CC – dwucyfrowy numer miesiąca przyjęcia orzeczenia;

DD – dwucyfrowy dzień przyjęcia orzeczenia;

E12345678 – numer sprawy, a w przypadku jego braku – numer archiwum lub numer referencyjny wniosku;

90 – porządkowy numer orzeczenia w ramach sprawy lub rozpatrzenia wniosku, jeżeli brak numeru sprawy;

FF – rodzaj orzeczenia: RS (posiedzenie administracyjne), L (postanowienie), S (wyrok), BL (orzeczenie o charakterze wpadkowym).

Na przykład: Orzeczenie ECLI:LV:RAT:2016:1201.C28087609.1.S, gdzie ECLI to europejska sygnatura orzecznictwa, LV to międzynarodowy kod Republiki Łotewskiej, RAT to kod Sądu Okręgowego w Rydze (Rīgas apgabaltiesa), 2016 to rok orzeczenia, 1201 to data orzeczenia (1 grudnia), C28087609 to numer sprawy zgodnie z procedurą opisaną w tym rozdziale, 1 to numer porządkowy orzeczenia, a S to rodzaj orzeczenia – wyrok.

Kody łotewskich sądów

Kod sądu

Sąd

AT

Sąd Najwyższy (Augstākā Tiesa)

KUAT

Sąd Okręgowy dla Kurlandii (Kurzemes apgabaltiesa)

LAAT

Sąd Okręgowy dla Łatgalii (Latgales apgabaltiesa)

RAT

Sąd Okręgowy dla miasta Rygi (Rīgas apgabaltiesa)

VAT

Sąd Okręgowy dla Liwonii (Vidzemes apgabaltiesa)

ZAT

Sąd Okręgowy dla Semigalii (Zemgales apgabaltiesa)

ADRJJTN

Rejonowy Sąd Administracyjny (Administratīvā rajona tiesa), Wydział w Jełgawie (Jelgavas tiesu nams)

ADRJLTN

Rejonowy Sąd Administracyjny (Administratīvā rajona tiesa), Wydział w Lipawie (Liepājas tiesu nams)

ADRJRTN

Rejonowy Sąd Administracyjny (Administratīvā rajona tiesa), Wydział w Rzeżycy (Rēzeknes tiesu nams)

ADRJRIT

Rejonowy Sąd Administracyjny (Administratīvā rajona tiesa), Wydział w Rydze (Rīgas tiesu nams)

ADRJVTN

Rejonowy Sąd Administracyjny (Administratīvā rajona tiesa), Wydział w Valmierze (Valmieras tiesu nams)

AIRT

Sąd Rejonowy w Aizkraukle (Aizkraukles rajona tiesa)

ALRT

Sąd Rejonowy w Alūksne (Alūksnes rajona tiesa)

BSRT

Sąd Rejonowy w Bausce (Bauskas rajona tiesa)

CERT

Sąd Rejonowy w Kiesiu (Cēsu rajona tiesa)

DAUT

Sąd Miejski w Dyneburgu (Daugavpils tiesa)

DORT

Sąd Rejonowy w Dobelach (Dobeles rajona tiesa)

GURT

Sąd Rejonowy w Gulbene (Gulbenes rajona tiesa)

JELT

Sąd Miejski w Jełgawie (Jelgavas tiesa)

JERT

Sąd Rejonowy w Jēkabpils (Jēkabpils rajona tiesa)

KURT

Sąd Rejonowy w Kuldydze (Kuldīgas rajona tiesa)

LIET

Sąd Miejski w Lipawie (Liepājas tiesa)

LIRT

Sąd Rejonowy w Limbaži (Limbažu rajona tiesa)

MART

Sąd Rejonowy w Madonie (Madonas rajona tiesa)

OGRT

Sąd Rejonowy w Ogre (Ogres rajona tiesa)

REZT

Sąd Miejski w Rzeżycy (Rēzeknes tiesa)

RPT

Sąd Miejski w Rydze (Rīgas pilsētas tiesa)

RLPT

Miejski Sąd Rejonowy dla Łatgalii w Rydze (Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesa)

RVPT

Miejski Sąd Rejonowy dla Liwonii w Rydze (Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesa)

RZRT

Miejski Sąd Rejonowy dla Regionu Północnego w Rydze (Rīgas pilsētas Ziemeļu rajona tiesa)

RIRT

Sąd Rejonowy w Rydze (Rīgas rajona tiesa)

SART

Sąd Rejonowy w Saldusie (Saldus rajona tiesa)

SIRT

Sąd Miejski w Siguldzie (Siguldas tiesa)

TART

Sąd Rejonowy w Talsi (Talsu rajona tiesa)

TURT

Sąd Rejonowy w Tukumsie (Tukuma rajona tiesa)

VART

Sąd Rejonowy w Valce (Valkas rajona tiesa)

VLRT

Sąd Rejonowy w Valmierze (Valmieras rajona tiesa)

VENT

Sąd Miejski w Windawie (Ventspils tiesa)

ELT Sąd Gospodarczy (Ekonomisko Lietu Tiesas)
Ostatnia aktualizacja: 05/04/2024

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.