Europejska sygnatura orzecznictwa (ECLI)

Litwa

Autor treści:
Litwa

Krajowy koordynator ds. ECLI

Krajowym koordynatorem ds. ECLI jest administracja sądów krajowych – Nacionalinė teismų administracija, L.Sapiegos st. 15, LT-10312 Vilnius, Litwa. Tel.: +370 5 266 29 81, e-mail: info@teismai.lt

Kod państwa

Kodem państwa Litwy jest: [LT]

Wygenerowanie krajowego ECLI

Istnieje możliwość dostosowania obecnego litewskiego systemu informacji sądowej do ECLI.

Ostatnia aktualizacja: 07/04/2023

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.