Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej niderlandzki. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.
Swipe to change

Europejska sygnatura orzecznictwa (ECLI)

Niderlandy

Autor treści:
Niderlandy
Oficjalne tłumaczenie przeglądanej wersji językowej nie istnieje.
Tutaj znajdą Państwo tłumaczenie maszynowe tego tekstu. Ma ono charakter wyłącznie orientacyjny. Autorzy tej strony nie ponoszą odpowiedzialności za jakość tłumaczenia maszynowego.

Krajowy koordynator ds. ECLI

Krajowym koordynatorem ds. ECLI jest Rada Sądownictwa (Raad voor de rechtspraak): ecliservice@rechtspraak.nl.

Kod państwa

Kodem Niderlandów jest: [NL]

Wygenerowanie krajowego ECLI

Europejska sygnatura orzecznictwa (ECLI) została wprowadzona w Niderlandach 28 czerwca 2013 r. Sygnaturę tą można nadawać:

a) wszystkim orzeczeniom sądowym opublikowanym na stronie internetowej Rady Sądownictwa: http://www.rechtspraak.nl/;

b) wszystkim decyzjom dyscyplinarnym opublikowanym na stronie wspólnych organów dyscyplinarnych http://www.tuchtrecht.nl/;

c) wszystkim orzeczeniom sądowym nieopublikowanym na stronach internetowych wymienionym w pkt a) i b), ale opublikowanym w dziennikach lub bazach danych, oraz orzeczeniom sądowym opublikowanym na zasadach komercyjnych w ramach „wolnego dostępu”. Redaktorzy dzienników lub zarządcy baz danych, którzy mają zamiar zarejestrować te orzeczenia, mogą to uczynić drogą elektroniczną, korzystając z następującego adresu e-mail;

d) wszystkim orzeczeniom sądowym przechowywanym w wewnętrznej bazie danych Rady Sądownictwa:

Niezależnie od tego, czy te orzeczenia są opublikowane na jednej ze stron internetowych, o których mowa wyżej, na stronie internetowej http://www.rechtspraak.nl/ publikuje się wszystkie niderlandzkie sygnatury ECLI, przynajmniej z nazwą organu, który wydał dane orzeczenie, datą jego wydania i sygnaturą sprawy. Podaje się również odesłania do wszystkich wzmianek o orzeczeniach w dziennikach oraz bazach danych, o ile są one znane.

Sygnaturę tę tworzy się w następujący sposób:

  • „ECLI”;
  • kod państwa „NL”;
  • kod sądu – zob. w części zatytułowanej „Kody ECLI poszczególnych sadów”;
  • rok wydania orzeczenia;
  • numer porządkowy. Istnieją dwa możliwe formaty:
    • Przed 28 czerwca 2013 r. prawie wszystkim orzeczeniom w Niderlandach nadawano sygnaturę LJN (Landelijk JurisprudentieNummer lub krajową sygnaturę sprawy). Sygnatura LJN składała się zawsze z dwóch liter i czterech cyfr, np.: „AB1234”. Ze względu na konieczność zachowania spójności sygnatura LJN stanowi piąty element ECLI.
    • Od 28 czerwca 2013 r. nie nadaje się już sygnatur LJN. Od tego momentu wszystkie orzeczenia, którym nadaje się ECLI, otrzymują rosnący numer porządkowy, który składa się wyłącznie z cyfr. Może się to również odnosić do orzeczeń wydanych przed 28 czerwca 2013 r.

Kody najważniejszych sądów

W Niderlandach działa wiele sądów. Poniżej wymieniono kody najważniejszych niderlandzkich sądów.

Dnia 1 stycznia 2013 r. do systemu sądownictwa w Niderlandach wprowadzono istotne zmiany. Sądy, które przestały działać w dniu 1 stycznia 2013 r., określa się jako „zniesione”. Dnia 1 kwietnia 2013 r. wprowadzono dalsze zmiany. Sądy, które przestały funkcjonować w tym dniu, również określa się jako „zniesione”.

Sądy najwyższe

HR

Hoge Raad (Sąd Najwyższy)

PHR

Parket bij de Hoge Raad (Biuro Prokuratury przy Sądzie Najwyższym)

RVS

Raad van State (Rada Stanu)

CRVB

Centrale Raad van Beroep (Centralny Sąd Apelacyjny)

CBB

College van Beroep voor het bedrijfsleven (Sąd Apelacyjny ds. Gospodarczych i Pracowniczych)

Sądy apelacyjne

GHAMS

Gerechtshof Amsterdam (Sąd Apelacyjny w Amsterdamie)

GHARL

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden

GHARN

Gerechtshof Arnhem (zniesiony)

GHDHA

Gerechtshof Den Haag

GHLEE

Gerechtshof Leeuwarden (zniesiony)

GHSGR

Gerechtshof 's-Gravenhage (zniesiony)

GHSHE

Gerechtshof 's-Hertogenbosch

Sądy okręgowe

RBALK

Rechtbank Alkmaar (Sąd Okręgowy w Alkmaar) (zniesiony)

RBALM

Rechtbank Almelo (zniesiony)

RBAMS

Rechtbank Amsterdam

RBARN

Rechtbank Arnhem (zniesiony)

RBASS

Rechtbank Assen (zniesiony)

RBBRE

Rechtbank Breda (zniesiony)

RBDHA

Rechtbank Den Haag

RBDOR

Rechtbank Dordrecht (zniesiony)

RBGEL

Rechtbank Gelderland

RBGRO

Rechtbank Groningen (zniesiony)

RBHAA

Rechtbank Haarlem (zniesiony)

RBLEE

Rechtbank Leeuwarden (zniesiony)

RBLIM

Rechtbank Limburg

RBMAA

Rechtbank Maastricht (zniesiony)

RBMID

Rechtbank Middelburg (zniesiony)

RBMNE

Rechtbank Midden-Nederland

RBNHO

Rechtbank Noord-Holland

RBNNE

Rechtbank Noord-Nederland

RBOBR

Rechtbank Oost-Brabant

RBONE

Rechtbank Oost-Nederland (zniesiony)

RBOVE

Rechtbank Overijssel

RBROE

Rechtbank Roermond (zniesiony)

RBROT

Rechtbank Rotterdam

RBSGR

Rechtbank 's-Gravenhage (zniesiony)

RBSHE

Rechtbank 's-Hertogenbosch (zniesiony)

RBUTR

Rechtbank Utrecht (zniesiony)

RBZLY

Rechtbank Zwolle-Lelystad (zniesiony)

RBZUT

Rechtbank Zutphen (zniesiony)

RBZWB

Rechtbank Zeeland-West-Brabant

Kody wszystkich sądów

Pełny wykaz kodów niderlandzkich sądów, w porządku alfabetycznym, jest dostępny w załączniku PDF (73 Kb) NL. Organy, które już nie funkcjonują, zostały oznaczone jako „zniesione”.

Ostatnia aktualizacja: 21/11/2021

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.