Europejska sygnatura orzecznictwa (ECLI)

Portugalia

Autor treści:
Portugalia

Krajowy koordynator ds. ECLI

Adres: Rua Duque de Palmela No 23, 1250-097 Lisboa – Portugalia

Telefon: +351 213 220 020
Faks: +351 213 474 09 918

E-mail: csm@csm.org.pt
Strona internetowa: https://www.csm.org.pt/

Kod państwa

Kod państwa w przypadku Portugalii to: [PT].

Generowanie krajowego ECLI

Wprowadzanie przez Portugalię europejskiej sygnatury orzecznictwa (ECLI) zakończono w listopadzie 2018 r. jako element projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach programu „Sprawiedliwość” na lata 2014–2020 Dyrekcji Generalnej ds. Sprawiedliwości i Konsumentów (DG JUST). Była to wspólna inicjatywa Wysokiej Rady Sądownictwa (Conselho Superior da Magistratura) oraz Instytutu ds. Zarządzania Finansami i Infrastrukturą Wymiaru Sprawiedliwości (Instituto de Gestão Financeira e Equipamentos da Justiça).

Obecnie sygnaturę ECLI nadaje się orzeczeniom sądów wyższej instancji:

 • Sądu Najwyższego (Supremo Tribunal de Justiça)
 • Sądu Apelacyjnego w Coimbrze (Tribunal da Relação de Coimbra)
 • Sądu Apelacyjnego w Évorze (Tribunal da Relação de Évora)
 • Sądu Apelacyjnego w Guimarães (Tribunal da Relação de Guimarães)
 • Sądu Apelacyjnego w Lizbonie (Tribunal da Relação de Lisboa)
 • Sądu Apelacyjnego w Porto (Tribunal da Relação do Porto).

Na stronie internetowej https://jurisprudencia.csm.org.pt/ można skorzystać z nowej wyszukiwarki orzecznictwa krajowego za pomocą ECLI.

W przypadku Portugalii ECLI składa się z następujących elementów:

 • ECLI”;
 • kod państwa: PT;
 • kod sądu: „STJ”, „TRL”, „TRP”, „TRC”, „TRE” lub „TRG” (za pomocą sygnatury ECLI można obecnie identyfikować orzeczenia Sądu Najwyższego i Sądów Apelacyjnych w Lizbonie, Porto, Coimbrze, Évorze i Guimarães);
 • rok, w którym wydano orzeczenie;
 • numer seryjny, który w przypadku Portugalii opiera się na sygnaturze sprawy (do której dodaje się niekiedy dwa znaki identyfikacyjne wykorzystywane przy przydzielaniu spraw w sądach wyższej instancji).

Poszczególne elementy oddziela się dwukropkiem.

Przykładowa portugalska sygnatura ECLI:

sygnatura ECLI:PT:TRC:2017:198.15.3GCACB.C1 odnosi się do orzeczenia wydanego w Portugalii (PT) przez Sąd Apelacyjny w Coimbrze (TRC) w 2017 r. w sprawie o sygnaturze 198/15.3GCACB.

Ostatnia aktualizacja: 18/12/2023

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.