Europejska sygnatura orzecznictwa (ECLI)

Hiszpania

Autor treści:
Hiszpania

Krajowy koordynator ds. ECLI

Krajowym koordynatorem ds. ECLI jest CENDOJ (CENTRO DE DOCUMENTACION JUDICIAL), czyli Centrum Dokumentacji Sądowej, będące organem technicznym w ramach hiszpańskiej Generalnej Rady Sądownictwa: cendoj.ecli@cgpj.es.

Kod państwa

Kodem państwa Hiszpanii jest: [ES]

Wygenerowanie krajowego ECLI

W Hiszpanii sygnatura ECLI została wprowadzona w listopadzie 2012 r.

Stało się to możliwe, ponieważ w czasie uruchomienia projektu ECLI w dniu 27 października 2011 r. orzecznictwo w Hiszpanii posiadało już własne sygnatury krajowe, znane pod nazwą ROJ (Repositorio Oficial de Jurisprudencia, Urzędowe Repozytorium Orzecznictwa), za pomocą których identyfikowano orzeczenia wydawane przez hiszpańskie sądy, począwszy od sądów pierwszej instancji po Sąd Najwyższy.

Na stronie internetowej https://www.poderjudicial.es oferujemy obywatelom swobodny dostęp do orzeczeń wydanych przez wszystkie hiszpańskie sądy. Baza ta obejmuje w sumie 5 600 000 orzeczeń, a ich liczba co roku rośnie. Sędziowie, prokuratorzy i urzędnicy sądowi mają dostęp do zastrzeżonej dla nich części tej strony, gdzie mogą znaleźć dodatkowe informacje oraz linki do orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego (Tribunal Constitucional), Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, a także do krajowych i międzynarodowych przepisów i doktryny prawnej: https://www.poderjudicial.es.

Obecnie na potrzeby publikacji orzeczeń w urzędowym publikatorze Cendoj korzystamy z krajowego numeru sygnatury ROJ, natomiast na szczeblu europejskim stosowana jest europejska sygnatura orzecznictwa. W związku z tym za pomocą portalu „e-Sprawiedliwość” w 2014 r. można było uzyskać dostęp do 2 500 000 orzeczeń Sądu Najwyższego (Tribunal Supremo), Krajowego Sądu Wyższej Instancji (Audiencia Nacional), wyższych trybunałów (Tribunales Superiores de Justicia) i sądów prowincji (Audiencias Provinciales), a także do wybranych orzeczeń sądów pierwszej instancji (Primera Instancia), które mogą być interesujące ze względu na poruszone w nich zagadnienia prawne lub na ich znaczenie społeczne. Liczba dostępnych orzeczeń rośnie każdego dnia, w miarę ich wprowadzania do systemu. W Hiszpanii proces integracji ECLI został zakończony powodzeniem i obecnie jesteśmy jednym z partnerów w projekcie BO-ECLI.

Sygnatury ECLI w Hiszpanii składają się z następujących pól:

  • „ECLI”;
  • Kod kraju: „ES”
  • Kod sądu: nazwa skrócona wskazująca sąd, który wydał orzeczenie. – zob. sekcja poświęcona kodom sądów na potrzeby ECLI;
  • Rok wydania orzeczenia;
  • numer seryjny, który w przypadku Hiszpanii odpowiada numerowi porządkowemu nadawanemu na potrzeby krajowe (ROJ). Oznacza to, że gdy orzeczeniu nadano ROJ, można automatycznie nadać mu odpowiednią sygnaturę ECLI.
  • W przypadku postanowień (Autos) na końcu numeru porządkowego dodaje się literę „A”.

PRZYKŁADY:

W sytuacji gdy ROJ oznacza krajową sygnaturę orzeczenia.

1) *Wyrok Krajowego Sądu Wyższej Instancji z dnia 30 maja 2014 r. Wydział Karny, o nr ROJ SAN 2389/2014

* Odpowiednia sygnatura ECLI będzie przedstawiała się następująco:

ECLI:ES:AN:2014:2389

2) *Wyrok Wyższego Sądu z dnia 15 kwietnia 2011 r. Izba Apelacyjna w Burgos, Wspólnota Autonomiczna Kastylii-Leon, sygnatura ROJ: STSJ CL 782/2011

* Odpowiednia sygnatura ECLI będzie przedstawiała się następująco:

ECLI:ES:TSJCL:2011:782

3) *Postanowienie Krajowego Sądu Wyższej Instancji, Izba Karna, z dnia 29 października 2015 r., sygnatura ROJ: ANN 199/2015

* Odpowiednia sygnatura ECLI będzie przedstawiała się następująco:

ECLI:ES:AN:2015:199A

Kody sądów na potrzeby ECLI:

W Hiszpanii kod sądu na potrzeby ECLI zawiera nazwę skróconą sądu, który wydał orzeczenie, odpowiadającą nazwie wykorzystywanej w krajowej sygnaturze ROJ.

NAZWA SKRÓCONA

NAZWA

---------------------

---------------------------------------------------------------

TS

Sąd Najwyższy

AN

Krajowy Sąd Wyższej Instancji (Audiencia Nacional)

TSJAND

Wyższy Trybunał dla Andaluzji

TSJAR

Wyższy Trybunał dla Aragonii

TSJAS

Wyższy Trybunał dla Asturii

TSJBAL

Wyższy Trybunał dla Balearów

TSJICAN

Wyższy Trybunał dla Wysp Kanaryjskich

TSJCANT

Wyższy Trybunał dla Kantabrii

TSJCL

Wyższy Trybunał dla Kastylii-Leon

TSJ CLM

Wyższy Trybunał dla Kastylii-La Manchy

TSJCAT

Wyższy Trybunał dla Katalonii

TSJCV

Wyższy Trybunał dla Walencji

TSJEXT

Wyższy Trybunał dla Estremadury

TSJGAL

Wyższy Trybunał dla Galicji

TSJLR

Wyższy Trybunał dla La Rioja

TSJMAD

Wyższy Trybunał dla Madrytu

TSJMU

Wyższy Trybunał dla Murcji

TSJNAV

Wyższy Trybunał dla Nawarry

TSJPV

Wyższy Trybunał dla Kraju Basków

TSJCE

Wyższy Trybunał dla Ceuty

TSJML

Wyższy Trybunał dla Melilli

APVI

Sąd Prowincji – Araba

APAB

Sąd Prowincji – Albacete

APA

Sąd Prowincji – Alicante

APAL

Sąd Prowincji – Almeria

APAV

Sąd Prowincji – Avila

APBA

Sąd Prowincji – Badajoz

APIB

Sąd Prowincji – Baleary

APB

Sąd Prowincji – Barcelona

APBU

Sąd Prowincji – Burgos

APCC

Sąd Prowincji – Cáceres

APCA

Sąd Prowincji – Kadyks

APCS

Sąd Prowincji – Castellon

APCR

Sąd Prowincji – Ciudad Real

APCO

Sąd Prowincji – Kordoba

APC

Sąd Prowincji – A Coruña

APCU

Sąd Prowincji – Cuenca

APGI

Sąd Prowincji – Girona

APGR

Sąd Prowincji – Granada

APGU

Sąd Prowincji – Guadalajara

APSS

Sąd Prowincji – Gipuzkoa

APH

Sąd Prowincji – Huelva

APHU

Sąd Prowincji – Huesca

APJ

Sąd Prowincji – Jaén

APLE

Sąd Prowincji – Leon

APL

Sąd Prowincji – Lleida

APLO

Sąd Prowincji – Rioja

APLU

Sąd Prowincji – Lugo

APM

Sąd Prowincji – Madryt

APMA

Sąd Prowincji – Malaga

APMU

Sąd Prowincji – Murcja

APNA

Sąd Prowincji – Nawarra

APOU

Sąd Prowincji – Ourense

APO

Sąd Prowincji – Asturia

APP

Sąd Prowincji – Palencia

APGC

Sąd Prowincji – Las Palmas

APPO

Sąd Prowincji – Pontevedra

APSA

Sąd Prowincji – Salamanka

APTF

Sąd Prowincji – Santa Cruz de Tenerife

APS

Sąd Prowincji – Kantabria

APSG

Sąd Prowincji – Segowia

APSE

Sąd Prowincji – Sewilla

APSO

Sąd Prowincji – Soria

APT

Sąd Prowincji – Tarragona

APTE

Sąd Prowincji – Teruel

APTO

Sąd Prowincji – Toledo

APV

Sąd Prowincji – Walencja

APVA

Sąd Prowincji – Valladolid

APBI

Sąd Prowincji – Vizcaya

APZA

Sąd Prowincji – Zamora

APZ

Sąd Prowincji – Saragossa

APCE

Sąd Prowincji – Ceuta

APML

Sąd Prowincji – Melilla

JPII

Sąd Pierwszej Instancji i Lokalny Sąd Karny

JPI

Sąd Pierwszej Instancji

JI

Lokalny Sąd Karny

JSO

Sąd ds. Społecznych

JCA

Administracyjny Sąd Apelacyjny

JM

Sąd Handlowy

JVM

Sąd ds. Przemocy Wobec Kobiet

JP

Sąd Karny

JVP

Sąd posiadający szczególne kompetencje w obszarze wyroków karnych

JME

Sąd ds. Nieletnich

JF

Sąd Rodzinny

Ostatnia aktualizacja: 26/02/2024

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.