Identificatorul european de jurisprudență (ECLI)

Austria

Conținut furnizat de
Austria

Coordonatorul ECLI la nivel național

Ministerul Federal al Afacerilor Digitale și Economice [Bundesministerium für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort]

Digitales und E-Government - Programm- und Projektmanagement (Abt. III/5) [e-Guvernare - Gestionarea programelor și proiectelor (Departamentul I/5)]

Stubenring 1

A-1010 Viena

Helmut Weichsel

Tel.: (+43 1) 53115/204211

Fax: (+43 1) 53109/204211

Email: helmut.weichsel@bmdw.gv.at

Codul țării

Codul țării din structura ECLI pentru Austria este: [AT]

Generarea codului ECLI național

Se generează un ECLI de fiecare dată când următoarele instanțe și autorități își publică o hotărâre sau decizie online.

  • Curtea Constituțională [Verfassungsgerichtshof]
  • Curtea Supremă [Oberster Gerichtshof] și alte instanțe
  • Tribunalul Administrativ Federal [Bundesverwaltungsgericht]
  • Tribunalul Financiar Federal [Bundesfinanzgericht]
  • Tribunalele administrative regionale [Bundesverwaltungsgericht]
  • Autoritatea de protecție a datelor [Datenschutzbehörde]
Ultima actualizare: 08/12/2021

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.