Identificatorul european de jurisprudență (ECLI)

Belgia

Conținut furnizat de
Belgia

Coordonatorul național ECLI

Coordonatorul național pentru Belgia este Serviciul Public Federal de Justiție, serviciile centrale (SPF Justice - info@just.fgov.be).

Codul de țară

Codul de țară ECLI pentru Belgia: [BE]

Generarea ECLI la nivel național

Indexarea ECLI a fost activată în octombrie 2017.
Jurisprudența:

  • Cour de Cassation (Curții de Casație),
  • Cours d’Appel (curților de apel),
  • Cours du travail (curților de dreptul muncii),
  • Tribunaux de première instance (instanțelor de prim grad de jurisdicție),
  • Tribunaux de commerce (tribunalelor comerciale),
  • Tribunaux du travail (tribunalelor de dreptul muncii),

care figurează în Baza de date publică a jurisprudenței belgiene JUPORTAL, este disponibilă, de asemenea, prin intermediul motorului de căutare ECLI.

Numărul ECLI este compus după cum urmează: ECLI:BE:[codul instanței]:[anul hotărârii]:[numărul de ordine]

Numărul de ordine este compus din elementele următoare, separate de un punct:

  • codul tipului de hotărâre:

ARR pentru hotărâre/decizie (jugement/arrêt),
CONC pentru concluziile Ministerului Public,
DEC pentru hotărâre judecătorească (décision judiciaire),
ORD pentru ordonanță (ordonnance),
AVIS pentru aviz.

  • un număr de ordine.

Până la jumătatea lunii noiembrie 2019, acest număr de ordine a constat în data pronunțării hotărârii în format AAAALLZZ (an-lună-zi), urmată de un punct și de un număr secvențial.

De la jumătatea lunii noiembrie 2019, numărul de ordine al hotărârilor și al concluziilor Curții de Casație conține, de asemenea, informații cu privire la camera în care a fost judecată cauza. Numărul de ordine este AAAALLZZ (an-lună-zi), punct, codul camerei, punct, număr secvențial.

ECLI complet al concluziei Parchetului de pe lângă Curtea de Casație pentru o cauză în care hotărârea a fost pronunțată la 6 mai 2010 este: ECLI:BE:CASS:2010:CONC.20100506.5

Iar ECLI complet al unei hotărâri pronunțate de Curtea de Casație la 30 octombrie 2020 este următorul: ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20201030.1N.4

În cazul în care căutați o hotărâre și cunoașteți deja numărul ECLI, puteți accesa pagina cu detalii a deciziei direct, utilizând următorul URL: https://juportal.be/content/<numéro ECLI>.

La următoarele adrese puteți găsi paginile detaliate ale numerelor ECLI oferite ca exemplu:

https://juportal.be/content/ECLI:BE:CASS:2010:CONC.20100506.5

https://juportal.be/content/ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20201030.1N.4

Codul instanței

Belgia are un număr mare de coduri ale instanțelor. Lista acestor coduri poate fi consultată în tabelul atașat PDF (276 Kb) fr .

La 1 aprilie 2014 a intrat în vigoare o reformă a sistemului judiciar belgian. Tabelul anexat prezintă denumirile instanțelor înainte și după reforma de la 1 aprilie 2014.

Ultima actualizare: 23/06/2022

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.