Identificatorul european de jurisprudență (ECLI)

Croaţia

Conținut furnizat de
Croaţia

La 18 ianuarie 2017, Republica Croația a început să aplice identificatorul european de jurisprudență (ECLI) hotărârilor judecătorești incluse în baza de date a jurisprudenței păstrată la Curtea Supremă a Republicii Croația (Vrhovni sud Republike Hrvatske) și care anterior putea fi consultată numai pe site-ul web al Curții Supreme. Faptul că toate hotărârile judecătorești aflate la dispoziția publicului primesc un număr ECLI înseamnă că acestea sunt disponibile public prin intermediul motorului de căutare al portalului european e-justiție – ESE EEJP. Astfel, cetățenilor și practicienilor din domeniul dreptului din alte state membre ale UE le este ușor să caute în baza de date a hotărârilor pronunțate de instanțele croate, la fel cum cetățenilor și practicienilor din domeniul dreptului din Croația le este ușor să consulte hotărârile pronunțate de instanțele din alte state membre.

Ultima actualizare: 26/04/2021

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.