NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini cehă a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.
Swipe to change

Identificatorul european de jurisprudență (ECLI)

Republica Cehă

Conținut furnizat de
Republica Cehă
Pentru această versiune lingvistică nu există o traducere oficială.
Puteți accesa aici versiunea realizată cu ajutorul instrumentului de traducere automată. Vă reamintim că traducerea automată servește numai la înțelegerea contextului. Proprietarul acestei pagini nu își asumă nicio răspundere cu privire la calitatea traducerii.

Coordonatorul ECLI la nivel național

Curtea Supremă (Nejvyšší soud)

Burešova 571/20, Brno - Veveří, cod poștal: 657 37

Republica Cehă

Tel.: +420 541 593 111

Fax.: +420 541 213 493

Cutia cu date: kccaa9t

e-mail: podatelna@nsoud.cz (vă rugăm să indicați ECLI la subiect)

pagina web: http://www.nsoud.cz/

Persoană de contact: JUDr. Michal Malaník

Generarea unui identificator ECLI național (sintaxa ECLI)

Identificatorul ECLI a fost introdus în Republica Cehă în aprilie 2012 pentru desemnarea hotărârilor pronunțate de Curtea Supremă (Nejvyšší soud). Începând din martie 2014, acesta a fost utilizat și pentru desemnarea hotărârilor Curții Constituționale (Ústavní soud). Hotărârile pronunțate de aceste instanțe pot fi căutate cu ajutorul identificatorului ECLI pe site-urile instanțelor (hotărârile Curții Supreme la adresa http://www.nsoud.cz/ și hotărârile Curții Constituționale la adresa http://nalus.usoud.cz/Search/Search.aspx).

Codul de țară

[CZ]: Codul de țară pentru Republica Cehă.

Codurile instanțelor

[NS]: Nejvyšší soud (Curtea Supremă a Republicii Cehe).

[US]: Ústavní soud (Curtea Constituțională a Republicii Cehe).

Exemplu de identificator ECLI pentru hotărârile instanțelor cehe

ECLI:CZ:NS:2012:spisová značka.1

[CZ] codul de țară (CZ pentru Republica Cehă);

[NS] este codul instanței care a pronunțat hotărârea (NS pentru Curtea Supremă);

[2012] indică anul în care a fost pronunțată hotărârea;

[spisová značka] (numărul cauzei) nu conține spații sau bare oblice orientate spre dreapta; acestea se înlocuiesc cu un punct;

numărul [1] este numărul de ordine al unei hotărâri cu același număr al cauzei. Includerea numărului de ordine asigură faptul că același identificator ECLI nu este utilizat pentru a desemna două sau mai multe hotărâri pronunțate de o instanță în același an.

Linkuri utile

http://www.nsoud.cz/

http://nalus.usoud.cz/Search/Search.aspx

Ultima actualizare: 15/06/2020

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.