Identificatorul european de jurisprudență (ECLI)

Republica Cehă

Conținut furnizat de
Republica Cehă

Coordonatorul ECLI la nivel național

Curtea Supremă (Nejvyšší soud)

Burešova 571/20, Brno - Veveří, cod poștal: 657 37

Republica Cehă

Telefon: +420 541 593 111

Fax: +420 541 213 493

Numărul de identificare a cutiei cu date: kccaa9t

Email: podatelna@nsoud.cz (vă rugăm să indicați „ECLI” la subiect)

Internet: http://www.nsoud.cz

Persoane de contact:

Petra Polišenská, Radka Feberová

Generarea unui identificator ECLI național (sintaxa ECLI)

Identificatorul ECLI a fost folosit în Republica Cehă din aprilie 2012 pentru a desemna hotărârile Curții Supreme (Nejvyšší soud) și din martie 2014 pentru a desemna hotărârile Curții Constituționale (Ústavní soud). Identificatorul ECLI este pus în aplicare în momentul de față la nivelul înaltei curți și la nivelul tribunalelor regionale. Hotărârile desemnate prin identificatorul ECLI pot fi căutate, de asemenea, utilizând identificatorul pe site-urile instanțelor (hotărârile Curții Supreme și hotărârile Curții Constituționale).

Codul de țară

[CZ]: codul de țară pentru Republica Cehă.

Codurile instanțelor

[NS]: Nejvyšší soud (Curtea Supremă a Republicii Cehe).

[US]: Ústavní soud (Curtea Constituțională a Republicii Cehe).

Exemplu de identificator ECLI pentru hotărârile instanțelor cehe

ECLI:CZ:NS:2012:[numărul cauzei].1

[CZ] codul de țară (CZ pentru Republica Cehă);

[NS] este codul instanței care a pronunțat hotărârea (NS pentru Curtea Supremă - Nejvyšší soud);

[2012] indică anul în care a fost pronunțată hotărârea;

[numărul cauzei] nu conține spații sau bare oblice orientate spre dreapta; acestea se înlocuiesc cu un punct;

numărul [1] este numărul de ordine al unei hotărâri cu același număr al cauzei. Includerea numărului de ordine asigură faptul că același identificator ECLI nu este utilizat pentru a desemna două sau mai multe hotărâri pronunțate de o instanță în același an.

Linkuri utile

http://www.nsoud.cz/

http://nalus.usoud.cz/Search/Search.aspx

Ultima actualizare: 30/08/2021

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.