NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini germană a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.
Pagina este deja disponibilă în următoarele limbi.
Swipe to change

Identificatorul european de jurisprudență (ECLI)

Germania

Conținut furnizat de
Germania
Pentru această versiune lingvistică nu există o traducere oficială.
Puteți accesa aici versiunea realizată cu ajutorul instrumentului de traducere automată. Vă reamintim că traducerea automată servește numai la înțelegerea contextului. Proprietarul acestei pagini nu își asumă nicio răspundere cu privire la calitatea traducerii.

Coordonatorul național ECLI

Coordonatorul ECLI desemnat de Germania este

Bundesamt für Justiz [Biroul Federal de Justiție]
Kompetenzzentrum Rechtsinformationssystem des Bundes [Centrul federal de competență - Sistemul de informații juridice] (CC-RIS)
Adenauerallee 99-103
53113 Bonn
Germania

+49 228 410 5801
E-mail: cc-ris@bfj.bund.de
http://www.bundesjustizamt.de

Codul țării

Codul țării din structura ECLI pentru Germania este: [DE]

Generarea unui ECLI național

La nivel federal, toate instanțele federale vor să introducă identificatorul european de jurisprudență (ECLI), iar la nivelul landurilor acest lucru se va întâmpla la o dată ulterioară.

Până în prezent, următoarele instanțe au introdus ECLI în bazele lor de date de jurisprudență: Curtea Federală Constituțională, Curtea Federală Administrativă și Curtea Federală pentru Litigii de Muncă. Tuturor hotărârilor publicate pe site-urile lor web de la introducerea ECLI li s-a alocat un astfel de număr. Pentru mai multe detalii, puteți accesa:

Din cele cinci părți ale numărului de identificare ECLI, primele două litere sunt întotdeauna codul statului membru:

ECLI:DE:[codul instanței]:[anul hotărârii]:[numărul de serie]

Fiecărei instanțe i se alocă un cod și norme proprii de generare a numărului serial. Ca regulă generală, pentru anul deciziei se trec patru cifre (aaaa, de exemplu 2015).

Curtea Federală Constituțională (Bundesverfassungsgericht)

Codul instanței este întotdeauna BVerfG.
Numărul de serie (numărul de înregistrare) se compune din patru sau, în cazul în care este necesară o literă distinctivă suplimentară, din cinci părți, a treia și a patra, precum și a patra și a cincea parte fiind separate printr-un punct.

1. Tipul de procedură:

b          acțiune în constatarea caracterului neconstituțional al unei părți
c          cale de atac împotriva unei decizii în materie electorală        
e          procedură de soluționare a unui conflict între organisme constituționale
f           control judisdicțional în abstracto
g          litigii între landuri și federație
h          alte litigii între federație și landuri
k          litigii privind constituția unui land
l           control jurisdicțional în concreto
m         controlul dreptului internațional public preluat în dreptul federal
n          interpretarea legii fundamentale în urma unei trimiteri din partea Curții Constituționale       a unui land
p          hotărâri în alte chestiuni care i-au fost supuse în temeiul unei legi federale
q          măsuri provizorii
r           acțiuni de natură constituțională
up        hotărâri ale curții pronunțate în formațiune completă
vb        contestații privind întârzierile judiciare

2. Abrevieri ale formațiunilor curții: „k” pentru hotărârile pronunțate de o cameră sau „s” pentru hotărârile pronunțate de un senat (o secție) (nu există abrevieri pentru hotărârile curții pronunțate în formațiune completă sau pentru plângeri privind întârzierile judiciare; în aceste cazuri, formațiunea curții este implicit indicată de abrevierile „up” și „vb”).
3. Data exactă a hotărârii în format aaaallzz
4. Opțional: o literă distinctivă suplimentară (a-z) atunci când hotărârile sunt pronunțate în aceeași zi sau au același număr de referință (de exemplu: ordonanță de prelungire a măsurilor provizorii + sentință pe fond cu aceeași dată/număr de referință),
5. Numărul de referință

Exemplu:
Identificatorul ECLI al hotărârii pronunțate la data de 21 ianuarie 2015 cu numărul de referință 2 BvR 1856/13 este:
ECLI:DE:BVerfG:2015:rk20150121.2bvr185613.

Curtea Federală Administrativă (Bundesverwaltungsgericht)

Codul instanței este întotdeauna BVerwG.
Numărul de serie este compus din patru părți, a doua și a treia, precum și a treia și a patra parte fiind separate printr-un punct.

1. Data exactă a hotărârii în format zzllaa
2. Abrevierea tipului de hotărâre [U pentru Urteil (hotărâre definitivă), B pentru Beschluss (încheiere), G pentru Gerichtsbescheid (ordin)].
3. Numărul de referință și
4. Întotdeauna: numărul de identificare suplimentar, de exemplu „0”(pentru a face diferența între două sau mai multe documente legate de același tip de hotărâre, din aceeași zi, cu același număr de referință).

Exemplu:
Identificatorul ECLI al hotărârii pronunțate la data de 17 aprilie 2002 cu numărul de referință 9 CN 1.01 este:
ECLI:DE:BVerwG:2002:170402U9CN1.01.0

Curtea Federală pentru Litigii de Muncă (Bundesarbeitsgericht)

Codul instanței este întotdeauna BAG.
Numărul de serie este compus din patru părți, separate printr-un punct:

1. Data exactă a hotărârii în format zzllaa
2. Abrevierea tipului de hotărâre [B pentru Beschluss (încheiere), U pentru Urteil (hotărâre definitivă)]
3. numărul de referință și
4. Întotdeauna: numărul de identificare suplimentar, de exemplu „0”(pentru a face diferența între două sau mai multe documente legate de același tip de hotărâre, din aceeași zi, cu același număr de referință).

Exemplu:
Identificatorul ECLI al hotărârii pronunțate de Curtea Federală pentru Litigii de Muncă din 7 ianuarie 2015 cu numărul de referință 10 AZB 109/14 este:
ECLI:DE:BAG:2015:070115.B.10AZB109.14.0

Ultima actualizare: 17/06/2021

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.