Identificatorul european de jurisprudență (ECLI)

Germania

Conținut furnizat de
Germania

Coordonatorul național ECLI

Coordonatorul ECLI desemnat de Germania este:
Biroul Federal de Justiție (Bundesamt für Justiz)
Unit VII 1
Adenauerallee 99-103
53113 Bonn
Germania

Tel.: +49 228 99410-5801

E-mail: kompetenzzentrum-ris@bfj.bund.de
https://www.bundesjustizamt.de

Introducerea și gradul de utilizare a ECLI în Germania

În Germania, instanțele care au introdus ECLI în bazele lor de date de jurisprudență sunt: Curtea Constituțională Federală (Bundesverfassungsgericht), Curtea Federală de Justiție (Bundesgerichtshof), Curtea Federală Administrativă (Bundesverwaltungsgericht), Curtea Federală Fiscală (Bundesfinanzhof), Curtea Federală pentru Litigii de Muncă (Bundesarbeitsgericht), Curtea Federală pentru Contencios Social (Bundessozialgericht) și instanțele de la nivelul landurilor. Tuturor hotărârilor publicate pe site-urile lor de la introducerea ECLI li s-a alocat un astfel de identificator european de jurisprudență. Pentru mai multe detalii, puteți accesa:

Curtea Constituțională Federală
http://www.bundesverfassungsgericht.de (se intenționează ca tuturor hotărârilor publicate se li se aloce retroactiv identificatoare ECLI);

Curtea Federală de Justiție
http://www.bundesgerichtshof.de (pentru hotărârile publicate pe site-ul Curții Constituționale Federale începând cu 1 ianuarie 2016);

Curtea Federală Administrativă
http://www.bundesverwaltungsgericht.de (pentru toate hotărârile publicate pe site-ul Curții Federale Administrative);

Curtea Federală Fiscală
http://www.bundesfinanzhof.de (pentru hotărârile publicate pe site-ul Curții Federale Fiscale începând cu 4 octombrie 2016);

Curtea Federală pentru Litigii de Muncă
http://www.bundesarbeitsgericht.de (pentru hotărârile pronunțate după 1 ianuarie 2015);

Curtea Federală pentru Contencios Social
http://www.bundessozialgericht.de (pentru hotărârile publicate pe site-ul Curții Federale pentru Contencios Social începând cu 1 ianuarie 2010);

instanțele la nivelul landurilor
http://www.justiz.de/onlinedienste/rechtsprechung/index.php.

Pentru a identifica hotărâri pronunțate de Curtea Constituțională Federală și de Curtea Federală Administrativă cărora li s-a alocat un identificator ECLI puteți consulta, de asemenea, motorul de căutare ECLI al UE.

Structura identificatoarelor ECLI

Identificatoarele ECLI generale
sunt compuse din cinci elemente. Elementele sunt separate între ele prin semnul de punctuație două puncte. Identificatoarele ECLI alocate de Germania încep întotdeauna cu ECLI (①), urmat de DE pentru Germania (②). Cel de al treilea element, cunoscut sub denumirea de „codul instanței” (③), arată instanța care a pronunțat hotărârea (de exemplu, BVerfG pentru Curtea Constituțională Federală). Cel de al patrulea element (④) arată anul în care a fost pronunțată hotărârea și este format dintr-o succesiune de patru cifre (în formatul „aaaa”, de exemplu, 2016).

 

Identificatoarele ECLI

 

Elementul final este generat de către instanțe și poartă denumirea de număr de serie (⑤ și atribuit în mod crescător), alocat în conformitate cu normele fiecărei instanțe. Codurile instanței și numerele de serie utilizate de fiecare instanță în parte sunt explicate în mod distinct în continuare.

Detalii pentru fiecare instanță

Curtea Federală Constituțională

Codul instanței (③) este întotdeauna BVerfG. Numărul de serie este format din elementele ⑤ - ⑨. Elementele de pe penultima și ultima poziție sunt separate printr-un punct. Elementele exacte ale numărului de serie sunt explicate în detaliu în continuare.

 1. Tipul de procedură:

b

Constatarea caracterului neconstituțional al acțiunii uneia sau mai multor părți

c

Cale de atac împotriva unei decizii în materie electorală

e

Procedură de soluționare a unui conflict între organisme constituționale

f

Control jurisdisdicțional in abstracto

g

Litigii între guvernul federal și landuri

h

Alte litigii între guvernul federal și landuri

k

Litigii privind constituția unui land

l

Control jurisdicțional in concreto

m

Controlul dreptului internațional public preluat în dreptul federal

n

Interpretarea legii fundamentale în urma unei trimiteri din partea Curții Constituționale a unui land

p

Hotărâri în alte chestiuni care i-au fost deferite în temeiul unei legi federale

q

Măsuri provizorii

r

Acțiuni de natură constituțională

up

Hotărâri ale curții pronunțate în formațiune completă

vb

Contestații privind întârzierile judiciare

 1. Abrevieri ale formațiunilor curții: „k” pentru hotărârile pronunțate de o cameră sau „s” pentru hotărârile pronunțate de un senat (o secție) (nu există abrevieri pentru hotărârile curții pronunțate în formațiune completă sau pentru contestații privind întârzierile judiciare; în aceste cazuri, formațiunea curții este implicit indicată de abrevierile „up” și „vb”).
 2. Data exactă a hotărârii în format „aaaallzz”.
 3. Opțional: o literă distinctivă suplimentară (atribuită în ordine alfabetică, de la „a” la „z”). Aceasta se folosește atunci când hotărârile sunt pronunțate de aceeași instanță, în aceeași zi sau au același număr de referință al cauzei (de exemplu, ordonanță de prelungire a măsurilor provizorii + sentință pe fond cu aceeași dată și număr de referință al cauzei). O literă distinctivă se adaugă numai atunci când este necesar pentru a preveni alocarea de identificatoare ECLI ambigue.
 4. Numărul de referință al cauzei principale (format din identificatorul secției, numărul de referință din registru, numărul de înscriere și anul înscrierii în formatul „aa”). Nu există spații între identificatorul secției și numărul de referință din registru, precum nici între numărul de referință din registru și numărul de înscriere. Bara oblică între numărul de înscriere și anul înscrierii este, de asemenea, omis din ECLI. Numărul de înscriere are întotdeauna forma unui număr format din patru cifre în cadrul identificatorului ECLI. Dacă este necesar, înaintea numărului de înscriere se inserează zerouri pe prima poziție. Astfel, ultimele două cifre arată întotdeauna anul înscrierii.

Exemplu:
Identificatorul ECLI al hotărârii pronunțate la 1 martie 2016 de Secția a II-a a Curții Constituționale Federale, având numărul de referință al cauzei 2 BvB 1/13 este:

 

Litera suplimentară „c” arată că aceasta este cea de a patra hotărâre cu un identificator ECLI identic.

Curtea Federală de Justiție

Codul instanței (③) este întotdeauna BGH. Numărul de serie este format din elementele ⑤ - ⑧. Elementele ⑦ și ⑧ sunt separate printr-un punct. Elementele exacte ale numărului de serie sunt explicate în detaliu în continuare.

 1. Data exactă a hotărârii în format „zzllaa”.
 2. Abrevierea tipului de hotărâre [U pentru hotărâre definitivă (Urteil), B pentru încheiere (Beschluss), V pentru ordonanță președințială (Verfügung), S pentru altele].
 3. Numărul de referință al cauzei principale (format din identificatorul secției, numărul de referință din registru, numărul de înscriere și anul înscrierii în formatul „aa”). Nu există spații între identificatorul secției și numărul de referință din registru, precum nici între numărul de referință din registru și numărul de înscriere. Bara oblică între numărul de înscriere și anul înscrierii este înlocuită printr-un punct.
 4. Se folosește întotdeauna o cifră distinctivă suplimentară (atribuită consecutiv de la 0 la 9) atunci când mai multe hotărâri de același tip sunt pronunțate în aceeași zi și au același număr de referință al cauzei.

Exemplu:
Identificatorul ECLI al încheierii pronunțate la 15 martie 2016 de Secția a II-a penală a Curții Federale de Justiție, având numărul de referință 2 StR 487/15, este:

 

Cifra suplimentară „2” arată că aceasta este cea de a treia decizie cu un identificator ECLI identic.

Curtea Federală Administrativă

Codul instanței (③) este întotdeauna BVerwG. Numărul de serie este format din elementele ⑤ - ⑧. Elementele ⑦ și ⑧ sunt separate printr-un punct, cu excepția cazului în care la numărul de referință a fost adăugat sufixul D (protecție jurisdicțională în eventualitatea unor proceduri judiciare excesiv de îndelungate), caz în care nu există punct între numărul de referință al cauzei (⑦) și caracterul distinctiv suplimentar (⑧). Elementele exacte ale numărului de serie sunt explicate în detaliu în continuare.

 1. Data exactă a hotărârii în format „zzllaa”.
 2. Abrevierea tipului de hotărâre [U pentru hotărâre definitivă (Urteil), B pentru încheiere (Beschluss), G pentru ordin (Gerichtsbescheid)].
 3. Numărul de referință al cauzei principale (format din identificatorul secției, numărul de referință din registru, numărul de înscriere și anul înscrierii în formatul „aa”). Nu există spații între identificatorul secției și numărul de referință din registru, precum nici între numărul de referință din registru și numărul de înscriere. Numerele de referință mai vechi prezintă o bară oblică între numărul de înscriere și anul înscrierii; în identificatoarele ECLI, această bară oblică este înlocuită printr-un punct.
 4. Se folosește întotdeauna o cifră distinctivă suplimentară (atribuită consecutiv de la 0 la 9) atunci când mai multe hotărâri de același tip sunt pronunțate în aceeași zi și au același număr de referință al cauzei.

Exemplu:
Identificatorul ECLI al hotărârii pronunțate la 17 aprilie 2002 de Secția a IX-a a Curții Federale Administrative, având numărul de referință 9 CN 1/01, este:

 

 

Curtea Federală Fiscală

Codul instanței (③) este întotdeauna BFH. Numărul de serie este format din elementele ⑤ - ⑧. Elementele sunt separate printr-un punct. Elementele exacte ale numărului de serie sunt explicate în detaliu în continuare.

 1. Abrevierea tipului de hotărâre:

VE

Solicitare adresată Curții de Justiție a Uniunii Europene pentru pronunțarea unei decizii preliminare

VV

Transmitere către Curtea Constituțională Federală

BA

Decizie în proceduri pentru măsuri provizorii:

cerere de suspendare a executării [A1] și recurs formulat împotriva unei hotărâri de suspendare a executării [A2]

B

Decizie, cu excepția cazului în care urmează a se atribui BA

U

Hotărâre, hotărâre judecătorească cu forță juridică obligatorie, ordonanță președințială, etc.

 1. Data exactă a hotărârii în format „zzllaa”.
 2. Numărul de referință al cauzei principale (format din identificatorul secției, numărul de referință din registru, numărul de înscriere și anul înscrierii în formatul „aa”). Nu există spații între identificatorul secției și numărul de referință din registru, precum nici între numărul de referință din registru și numărul de înscriere. Bara oblică între numărul de înscriere și anul înscrierii este înlocuită printr-un punct.
 3. Se folosește întotdeauna o cifră distinctivă suplimentară (atribuită consecutiv de la 0 la 9) atunci când mai multe hotărâri de același tip sunt pronunțate în aceeași zi și au același număr de referință al cauzei.

Exemplu:
Identificatorul ECLI pentru hotărârea pronunțată la 1 iunie 2016 de Secția a X-a a Curții Federale Fiscale, având numărul de referință X R 66/14, este:

 

Curtea Federală pentru Litigii de Muncă

Codul instanței (③) este întotdeauna BAG. Numărul de serie este format din elementele ⑤ - ⑧. Elementele sunt separate printr-un punct. Elementele exacte ale numărului de serie sunt explicate în detaliu în continuare.

 1. Data exactă a hotărârii în format „zzllaa”.
 2. Abrevierea tipului de hotărâre [U pentru hotărâre definitivă (Urteil), B pentru încheiere (Beschluss)].
 3. Numărul de referință al cauzei principale (format din identificatorul secției, numărul de referință din registru, numărul de înscriere și anul înscrierii în formatul „aa”). Nu există spații între identificatorul secției și numărul de referință din registru, precum și nici între numărul de referință din registru și numărul de înscriere. Bara oblică între numărul de înscriere și anul înscrierii este înlocuită printr-un punct.
 4. Se folosește întotdeauna o cifră distinctivă suplimentară (atribuită consecutiv de la 0 la 9) atunci când mai multe hotărâri de același tip sunt pronunțate în aceeași zi și au același număr de referință al cauzei.

Exemplu:
Identificatorul ECLI pentru hotărârea pronunțată la 7 ianuarie 2015 de Secția a X-a a Curții Federale pentru Litigii de Muncă, având numărul de referință 10 AZB 109/14, este:

 

 

Curtea Federală pentru Contencios Social

Codul instanței (③) este întotdeauna BSG. Numărul de serie este format din elementele ⑤ - ⑧. Elementele nu se separă în niciun mod. Elementele exacte ale numărului de serie sunt explicate în detaliu în continuare.

 1. Data exactă a hotărârii în format „zzllaa”.
 2. Abrevierea tipului de hotărâre [U pentru hotărâre definitivă (Urteil), B pentru încheiere (Beschluss)].
 3. Numărul de referință al dosarului cauzei (format din B pentru Curtea Federală pentru Contencios Social, identificatorul secției, identificatorul câmpului, numărul de înscriere în câmpul relevant și registrul asociat, anul înscrierii în format „aa” și numărul de referință din registru). Elementele non-alfanumerice ale numărului de referință al cauzei nu se acceptă.
 4. Se folosește întotdeauna o cifră distinctivă suplimentară (atribuită consecutiv de la 0 la 9) atunci când mai multe hotărâri de același tip sunt pronunțate în aceeași zi și au același număr de referință al cauzei.

Exemplu:
Identificatorul ECLI pentru hotărârea pronunțată la 25 ianuarie 2017 de Secția a III-a a Curții Federale pentru Contencios Social, având numărul de referință B 3 P 2/15 R, este:

 

Instanțele la nivelul landurilor

Codurile admisibile pentru instanțe (③) sunt enumerate în tabelul anexat  Excel (52 KB) ro. Numărul de serie este format din elementele ⑤ - ⑦. Elementele sunt separate printr-un punct. Elementele exacte ale numărului de serie sunt explicate în detaliu în continuare.

 1. Data exactă a hotărârii în format „llzz”.
 2. Numărul de referință al cauzei (sau numerele de referință în cazul în care există mai multe astfel de numere) format din maximum 17 caractere, începând cu primul caracter al numărului de referință al cauzei principale. În cazul în care există un punct după cel de al 17-lea caracter, acesta se omite. Umlaut-urile se înlocuiesc (ä = AE, ö = OE, ü = UE) și caracterele non-alfanumerice, cum ar fi spațiile sau barele oblice, se exclud. În cazul în care numerele sau literele se afișează unul lângă altul, acestea se separă printr-un punct (de exemplu, 9 C 1023/12 devine 9C1023.12).
 3. Se folosește întotdeauna un cod distinctiv format din două cifre (atribuit consecutiv de la 00 la 99) atunci când mai multe hotărâri de același tip sunt pronunțate în aceeași zi și au același număr de referință al cauzei.

Exemplu:
Identificatorul ECLI pentru hotărârea pronunțată la 26 ianuarie 2015 de Marea Cameră a VI-a pentru infracțiuni economice a instanței regionale din Stuttgart, având numărul de referință al cauzei 6 KLs 34 Js 2588/10, este:

 

Ultima actualizare: 08/12/2021

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.