Identificatorul european de jurisprudență (ECLI)

Italia

Conținut furnizat de
Italia

Coordonatorul ECLI la nivel național

Nu a fost încă desemnat un coordonator ECLI la nivel național. În așteptarea desemnării, atribuțiile de coordonator sunt îndeplinite de Direcția Generală pentru sisteme automate de informați (DGSIA) din cadrul Ministerului Justiției.

Codul de țară

Codul de țară pentru Italia este: [IT].

Generarea ECLI la nivel național

În cadrul etapei actuale de activități-pilot, este în curs de elaborare o propunere privind introducerea ECLI. Mai exact, se elaborează reguli privind modul de compunere a numărului de ordine al documentelor de jurisprudență, după cum se prevede în normele ECLI, folosind o serie de metadate accesibile, astfel încât să se garanteze faptul că fiecare număr de identificare este unic.

Ultima actualizare: 13/10/2020

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.