NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini olandeză a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.
Swipe to change

Identificatorul european de jurisprudență (ECLI)

Ţările de Jos

Conținut furnizat de
Ţările de Jos
Pentru această versiune lingvistică nu există o traducere oficială.
Puteți accesa aici versiunea realizată cu ajutorul instrumentului de traducere automată. Vă reamintim că traducerea automată servește numai la înțelegerea contextului. Proprietarul acestei pagini nu își asumă nicio răspundere cu privire la calitatea traducerii.

Coordonatorul ECLI la nivel național

Coordonatorul ECLI la nivel național este Consiliul judiciar (Raad voor de Rechtspraak): ecliservice@rechtspraak.nl.

Codul de țară

Codul de țară pentru Țările de Jos este: [NL]

Generarea unui ECLI național

ECLI a fost introdus în Țările de Jos la 28 iunie 2013. ECLI poate fi atribuit:

a) tuturor hotărârilor judecătorești publicate pe site-ul Consiliului judiciar: http://www.rechtspraak.nl/;

b) tuturor hotărârilor disciplinare publicate pe site-ul autorităților disciplinare comune: http://www.tuchtrecht.nl/;

c) tuturor hotărârilor judecătorești care nu sunt publicate pe site-urile indicate la literele (a) și (b) de mai sus, însă sunt publicate în reviste sau în baze de date, precum și hotărârile publicate comercial, la care accesul este liber. Redactorii de reviste sau administratorii de baze de date care doresc să înregistreze hotărârile care apar în publicațiile sau în bazele lor de date pot face acest lucru prin intermediul adresei de e-mail menționate anterior;

d) tuturor hotărârilor judecătorești păstrate într-o bază de date internă a Consiliului Judiciar.

Indiferent dacă hotărârea este publicată sau nu pe unul dintre cele două site-uri menționate anterior, pe site-ul http://www.rechtspraak.nl/ sunt disponibile toate codurile ECLI din Țările de Jos, cu menționarea cel puțin a numelui organismului care a pronunțat hotărârea, a datei hotărârii și a numărului cazului. În cazul în care sunt cunoscute, se furnizează, de asemenea, și referințele de publicare pentru orice menționări ale hotărârii în reviste sau în baze de date.

Codurile ECLI din Țările de Jos cuprind:

  • codul „ECLI”;
  • codul țării „NL”;
  • codul instanței — a se vedea la rubrica „codurile ECLI ale instanțelor”;
  • anul deciziei;
  • un număr de ordine. Există două formate posibile.
    • Înainte de 28 iunie 2013, practic toate hotărârile publicate în Țările de Jos au primit un „LJN” (Landelijk jurisprudentienummer sau număr de caz național). Acest LJN era format întotdeauna din două litere și patru cifre, de exemplu: „AB1234”. Din motive de coerență, acest LJN a fost inclus ca a cincea parte a codului ECLI.
    • Din 28 iunie 2013, nu au mai fost atribuite coduri LJN. Toate hotărârile care au primit un ECLI după această dată au un număr de ordine crescător, format exclusiv din cifre. Acest lucru poate fi valabil și pentru hotărârile publicate înainte de 28 iunie 2013.

Cele mai importante codurile ale instanțelor

Țările de Jos au un număr mare de instanțe de judecată. Codurile celor mai importante instanțe olandeze sunt enumerate mai jos.

La 1 ianuarie 2013, organizarea instanțelor în Țările de Jos s-a schimbat în mod semnificativ. Instanțele care nu mai erau în activitate la 1 ianuarie 2013 au fost desemnate ca „desființate”. La 1 aprilie 2013, a intervenit o nouă modificare. Instanțele care nu mai erau în activitate la data respectivă au fost, de asemenea, desemnate ca „desființate”.

Curți supreme

HR

Hoge Raad (Curtea Supremă)

PHR

Parket bij de Hoge Raad (Parchetul de pe lângă Curtea Supremă) (Avocatul general)

RVS

Raad van State (Consiliul de Stat)

CRVB

Centrale Raad van beroep (Curtea de Apel în materie de securitate socială)

CBB

Colegiul van Beroep voor het Bedrijfsleven (Curtea Administrativă de Apel în materie de comerț și industrie)

Instanțe de al doilea grad de jurisdicție

GHAMS

Gerechtshof Amsterdam (Curtea de Apel - Amsterdam)

GHARL

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden

GHARN

Gerechtshof Arnhem (desființată)

GHDHA

Gerechtshof Den Haag

GHLEE

Gerechtshof Leeuwarden (desființată)

GHSGR

Gerechtshof 's-Gravenhage (desființată)

GHSHE

Gerechtshof 's-Hertogenbosch

Instanțe de prim grad de jurisdicție

RBALK

Rechtbank Alkmaar (Instanța districtuală - Alkmaar) (desființată)

RBALM

Rechtbank Almelo (desființată)

RBAMS

Rechtbank Amsterdam

RBARN

Rechtbank Arnhem (desființată)

RBASS

Rechtbank Assen (desființată)

RBBRE

Rechtbank Breda (desființată)

RBDHA

Rechtbank Den Haag

RBDOR

Rechtbank Dordrecht (desființată)

RBGEL

Rechtbank Gelderland

RBGRO

Rechtbank Groningen (desființată)

RBHAA

Rechtbank Haarlem (desființată)

RBLEE

Rechtbank Leeuwarden (desființată)

RBLIM

Rechtbank Limburg

RBMAA

Rechtbank Maastricht (desființată)

RBMID

Rechtbank Middelburg (desființată)

RBMNE

Rechtbank Midden-Nederland

RBNHO

Rechtbank Noord-Holland

RBNNE

Rechtbank Noord-Nederland

RBOBR

Rechtbank Oost-Brabant

RBONE

Rechtbank Oost-Nederland (desființată)

RBOVE

Rechtbank Overijssel

RBROE

Rechtbank Roermond (desființată)

RBROT

Rechtbank Rotterdam

RBSGR

Rechtbank 's-Gravenhage (desființată)

RBSHE

Rechtbank 's-Hertogenbosch (desființată)

RBUTR

Rechtbank Utrecht (desființată)

RBZLY

Rechtbank Zwolle-Lelystad (desființată)

RBZUT

Rechtbank Zutphen (desființată)

RBZWB

Rechtbank Zeeland-West-Brabant

Toate codurile instanțelor

O listă completă a codurilor instanțelor din Țările de Jos, în ordine alfabetică, este disponibilă în anexă PDF (73 Kb) NL. Organismele care nu mai sunt în activitate sunt indicate cu mențiunea „desființate”.

Ultima actualizare: 21/11/2021

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.