Identificatorul european de jurisprudență (ECLI)

Ţările de Jos

Conținut furnizat de
Ţările de Jos

Coordonatorul ECLI la nivel național

Coordonatorul ECLI la nivel național este Consiliul Judiciar (Raad voor de rechtspraak). Coordonatorul poate fi contactat la următoarea adresă de e-mail: kennissystemen@rechtspraak.nl.

Codul de țară

Codul de țară pentru Țările de Jos este următorul: [NL]

Generarea unui ECLI național

ECLI a fost introdus în Țările de Jos la 28 iunie 2013. ECLI poate fi atribuit:

 • tuturor hotărârilor judecătorești publicate pe site-ul web al Consiliului Judiciar:
 • tuturor hotărârilor disciplinare publicate pe site-ul web oficial (pe pagina web comună a autorităților disciplinare);
 • tuturor hotărârilor judecătorești care nu sunt publicate pe site-urile web menționate la literele (a) și (b) de mai sus, însă care sunt publicate în reviste sau în baze de date, cu acces contra cost sau cu acces liber. Redactorii de reviste sau administratorii de baze de date care doresc să înregistreze hotărârile care apar în publicațiile sau în bazele lor de date pot face acest lucru prin intermediul adresei de e-mail menționate anterior;
 • tuturor hotărârilor judecătorești păstrate într-o bază de date internă a Consiliului Judiciar.

Indiferent dacă hotărârea este publicată sau nu pe unul dintre cele două site-uri web de mai sus, toate codurile ECLI din Țările de Jos, cu menționarea cel puțin a denumirii organismului care a pronunțat hotărârea, a datei hotărârii și a numărului cauzei, pot fi găsite la următoarea adresă: rechtspraak.nl.

În cazul în care sunt cunoscute, se furnizează și referințele de publicare pentru orice menționări ale hotărârii în reviste sau în baze de date. Codurile ECLI din Țările de Jos cuprind următoarele elemente:

 • codul „ECLI”;
 • codul de țară „NL”;
 • codul instanței [a se vedea secțiunea intitulată „Codurile ECLI ale instanțelor” (Gerechtscode)];
 • anul hotărârii;
 • un număr de ordine. Există două formate posibile:
  • Înainte de 28 iunie 2013, practic toate hotărârile publicate în Țările de Jos au primit un număr național de jurisprudență (Landelijk Jurisprudentie Nummer, LJN). Acest LJN era format întotdeauna din două litere și patru cifre, de exemplu: „AB1234”. Din motive de coerență, acest LJN a fost inclus ca a cincea parte a codului ECLI.
  • Începând cu 28 iunie 2013, nu s-au mai atribuit coduri LJN. Toate hotărârile care au primit un ECLI după această dată au un număr de ordine crescător, format exclusiv din cifre. Acest lucru poate fi valabil și pentru hotărârile publicate înainte de 28 iunie 2013.

Codurile celor mai importante instanțe

Țările de Jos au un număr mare de instanțe de judecată. Codurile celor mai importante instanțe din Țările de Jos sunt enumerate mai jos.

Curți supreme

HR

Hoge Raad (Curtea Supremă)

PHR

Parket bij de Hoge Raad (Parchetul de pe lângă Curtea Supremă) (Avocatul general)

RVS

Raad van State (Consiliul de Stat)

CRVB

Centrale Raad van Beroep (Curtea de Apel pentru Litigii de Securitate Socială și de Funcție Publică)

CBB

College van Beroep voor het bedrijfsleven (Curtea de Apel pentru Contencios Administrativ în materie Economică)

Instanțe de al doilea grad de jurisdicție (Appelgerechten)

GHAMS

Gerechtshof Amsterdam

GHARL

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden

GHDHA

Gerechtshof Den Haag

GHSHE

Gerechtshof 's-Hertogenbosch

Instanțe de prim grad de jurisdicție (Rechtbanken)

RBAMS

Rechtbank Amsterdam

RBDHA

Rechtbank Den Haag

RBGEL

Rechtbank Gelderland

RBLIM

Rechtbank Limburg

RBMNE

Rechtbank Midden-Nederland

RBNHO

Rechtbank Noord-Holland

RBNNE

Rechtbank Noord-Nederland

RBOBR

Rechtbank Oost-Brabant

RBOVE

Rechtbank Overijssel

RBROT

Rechtbank Rotterdam

RBZWB

Rechtbank Zeeland-West-Brabant

Codurile tuturor instanțelor

O listă completă a codurilor instanțelor din Țările de Jos, în ordine alfabetică, este disponibilă aici. În dreptul organismelor care nu mai sunt în activitate apare mențiunea „desființate” (opgeheven).

Ultima actualizare: 08/01/2024

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.