Identificatorul european de jurisprudență (ECLI)

România

Conținut furnizat de
România

Coordonatorul național ECLI

Ministerul Justiției este coordonatorul național ECLI – dti@just.ro

Codul de țară

Codul de țară pentru România este: [RO]

Generarea ECLI la nivel național

ECLI a fost introdus la nivelul instanțelor din România la finalul anului 2015.

ECLI este atribuit automat, prin intermediul sistemului electronic de management al cauzelor (ECRIS), hotărârilor pronunțate începând cu anul 2007 de către instanțele judecătorești (Înalta Curte de Casație și Justiție, curțile de apel, tribunalele și judecătoriile). Pentru hotărârile judecătorești pronunțate după 15 decembrie 2015, ECLI apare și în formatul de hârtie al acestora.

Momentan, nu există o bază online de jurisprudență națională care să fie conectată la motorul de căutare ECLI din cadrul Portalului e-Justice. Cu toate acestea, există o bază de date în care sunt preluate din sistemul ECRIS toate hotărârile judecătorești pronunțate din 2010 de instanțele judecătorești din România și publicate în formă anonimizată – ROLII, aflată în curs de dezvoltare.

În România codul ECLI este format din:

  • „ECLI”;
  • codul de țară „RO”;
  • codul instanței – lista codurilor instanțelor poate fi consultată aici PDF (256 Kb) ro;
  • anul hotărârii;
  • un număr de ordine care este format din numărul intern al registrului electronic corespunzător din sistemul ECRIS (unic la nivelul instanței) și numărul hotărârii, astfel cum acesta este acordat în registrul de hotărâri al instanței (unic la nivelul registrului).

Exemplu:

Codul ECLI alocat unei hotărâri pronunțate de Judecătoria Sectorului 4 București ar putea arăta așa: ECLI:RO:JDS4B:2017:001.004053, unde „JDS4B” reprezintă codul instanței, „2017” – anul în care a fost pronunțată hotărârea, „001” – numărul intern al registrului electronic corespunzător din sistemul ECRIS și „004053” este numărul hotărârii.

Ultima actualizare: 17/11/2020

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.