Identificatorul european de jurisprudență (ECLI)

Slovacia

Conținut furnizat de
Slovacia

Coordonatorul ECLI la nivel național

Coordonatorul ECLI la nivel național este serviciul „Informatică și managementul proiectelor” din cadrul Ministerului justiției din Republica Slovacia, e-mail este: ecli@justice.sk

Codul țării

Codul țării din structura ECLI pentru Slovacia este: [SK]

Generarea unui ECLI național

Identificatorul european de jurisprudență (ECLI) se generează în momentul pronunțării hotărârii judecătorești. Numai hotărârilor pronunțate după 25 iulie 2011 li se atribuie un ECLI. În cazul hotărârilor pronunțate înainte de această dată, dar care au făcut obiectul unei căi de atac după 25 iulie 2011, hotărârea pronunțată în cadrul căii de atac, precum și celelalte hotărâri din dosar primesc un ECLI.

Exemple de ECLI în Republica Slovacă:

ECLI:SK:OSBA1:2011:0123456789.123

OSBA1 = abrevierea instanței

2011 = anul

0123456789 = numărul de referință al dosarului (IČS)

123 = numărul de ordine al hotărârii din acel dosar

Ultima actualizare: 27/02/2023

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.