Identificatorul european de jurisprudență (ECLI)

Slovenia

Conținut furnizat de
Slovenia

Coordonatorul național ECLI

Coordonatorul național ECLI pentru Slovenia este:

Vrhovno sodišče Republike Slovenije (Curtea Supremă a Republicii Slovenia)

Evidenčni oddelek (Registratură)

Tavčarjeva 9,

1000 Ljubljana

Slovenia

E-mail de contact: ecli.vsrs@sodisce.si

Persoană de contact: Gregor Strojin

Codul de țară

Codul de țară pentru Slovenia este: [SI]

Generarea unui ECLI național

La data de 1 octombrie 2011, Slovenia a introdus ECLI ca parte integrantă a tuturor documentelor existente publicate în bazele de date care conțin jurisprudența instanțelor sale. Toate documentele noi care sunt introduse în bazele de date care conțin jurisprudență primesc și un ECLI. De asemenea, în viitorul apropiat, ECLI va fi inclus în toate noile hotărâri pronunțate de instanțe.

Toate codurile de identificare ECLI sunt generate în mod automat pe baza datelor existente.

Toți editorii privați cunoscuți de culegeri de jurisprudență au fost deja informați cu privire la existența ECLI și majoritatea acestora au atribuit deja un ECLI documentelor publicate.

Codurile instanțelor:

VSRS: Curtea Supremă a Republicii Slovenia (Vrhovno sodišče Republike Slovenije)

USRS: Curtea Constituțională a Republicii Slovenia (Ustavno sodišče Republike Slovenije)

VSCE: Înalta Curte din Celje (Višje sodišče v Celju)

VSKP: Înalta Curte din Koper (Višje sodišče v Kopru)

VSLJ: Înalta Curte din Ljubljana (Višje sodišče v Ljubljani)

VSMB: Înalta Curte din Maribor (Višje sodišče v Mariboru)

UPRS: Curtea Administrativă a Republicii Slovenia (Upravno sodišče Republike Slovenije)

VDSS: Înalta Curte pentru litigii de muncă și contencios social (Višje delovno in socialno sodišče)

Notă: codul instanțelor este format din 4 litere. În prezent, la sistemul ECLI participă doar curțile de apel, Curtea Supremă și Curtea Constituțională a Republicii Slovenia, ale căror hotărâri sunt deja publicate în bazele de date care conțin jurisprudență națională. Alte instanțe și instituții vor fi adăugate în viitorul apropiat.

Anul hotărârii:

Se utilizează anul în care a fost pronunțată hotărârea (format AAAA).

Numărul de referință:

Numărul de referință obișnuit (Redna opravilna številka - denumit în continuare „ROŠ”), de exemplu II Ips 123/2005, al unei anumite instanțe [câmp de date: Odločba (hotărâre)] se utilizează ca bază pentru generarea numărului de referință ECLI (ECLI opravilne številke - denumit în continuare „EOŠ”).

Alte cuvinte [de exemplu, Sodba (decizie), Sklep (ordonanță) etc.], care pot face parte din câmpul Odločba, nu sunt considerate elemente ale ROŠ și nu vor fi incluse în formarea EOŠ.

Anul, care face parte din ROŠ, rămâne un element al noului EOŠ.

Dat fiind faptul că numerele de referință obișnuite conțin semne cum ar fi liniuțe, bare oblice sau spații libere, fiecare dintre acestea trebuie să fi înlocuit de un punct în formatul ECLI (de exemplu: II Ips 123/2005 devine II.Ips.123.2005; I K 123456/2010 devine I.K.123456.2010 etc.).

Normele generale privind EOŠ fac obiectul excepțiilor definite în cazurile speciale de mai jos.

Cazuri speciale:

A: în cazul în care unei hotărâri comune îi corespund două sau mai multe ROŠ, doar primul ROŠ este utilizat pentru formarea ECLI. În astfel de cazuri, se adaugă „.A” la sfârșitul EOŠ. Alte ROŠ pot fi accesate prin intermediul metadatelor documentului.

Exemplu:
Sodba II Ips 49/2008 și II Ips 28/2011

atunci ECLI este:
ECLI:SI:VSRS:2008:II.IPS.49.2008.A

 

B: în cazul în care o hotărâre identificată printr-un singur ROŠ este similară mai multor alte hotărâri având ROŠ diferite, hotărârile respective nu sunt incluse în bazele de date care conțin jurisprudență. Primul ROŠ este utilizat pentru generarea ECLI, iar celorlalte li se atribuie în metadate mențiunea „identic cu”. ROŠ rămase sunt utilizate pentru generarea unor ECLI, care apar în baza de date ca referindu-se la hotărâri similare.

Exemplu:
Sodba VIII Ips 432/2009,identic cu VIII Ips 50/2009 și VIII Ips 448/2009, VIII Ips 28/2009

atunci ECLI este:
ECLI:SI:VSRS:2009:VIII.IPS.432.2009,

identic cu:
ECLI:SI:VSRS:2009:VIII.IPS.50.2009
ECLI:SI:VSRS:2009:VIII.IPS.448.2009
ECLI:SI:VSRS:2009:VIII.IPS.28.2009

Utilizatorii care caută oricare dintre aceste ECLI vor fi direcționați către același document.

 

C: în trecut existau cazuri în care ROŠ atribuite de aceeași instanță se puteau repeta, întrucât instituția respectivă avea diferite servicii locale și nu dispunea de un sistem centralizat de gestionare a cauzelor (de exemplu, UPRS). Serviciul local în cauză este identificat în metadatele documentului. În astfel de cazuri, o combinație „.literă”, care reprezintă serviciul local, se adaugă la sfârșitul EOŠ, pe baza următoarei clasificări:

Celje: .C

Ljubljana: .L

Nova Gorica: .G

Maribor: .M

 

D: unele documente de drept penal din baza de date SOVS a Curții Supreme utilizează două ROŠ în câmpul „Odločba”. Primul utilizează numărul de referință (în forma -NN), în timp ce al doilea apare între paranteze ( ). Acest fapt se explică prin dubla înregistrare a cauzelor în etapa de tranziție pentru introducerea unui sistem informatizat de gestionare a cauzelor penale.

În aceste cazuri, numai primul ROŠ este utilizat pentru generarea EOŠ, la acesta adăugându-se, după an, numărul de referință. Celălalt ROŠ menționat între paranteze este eliminat și nu face parte din ECLI.

Exemplu:
Sodba I Ips 3248/2009-39 (I Ips 10/2010)

atunci ECLI este:
ECLI:SI:VSRS:2009:I.IPS.3248.2009.39

 

E: în unele cazuri există mai multe documente ale aceleiași instanțe care utilizează același ROŠ, de exemplu măsurile provizorii și hotărârea definitivă. În aceste cazuri, se adaugă un număr pentru generarea EOŠ. Primei hotărâri (conform datei pronunțării) nu i se adaugă niciun număr. Următoarei decizii i se adaugă „.1”, celei ulterioare i se adaugă „.2” etc. Numerele se adaugă automat pe baza datei de emitere a documentului.

Exemplu:
Sklep G 6/2011 (notă: se repetă în mai multe documente),

atunci ECLI sunt:
ECLI:SI:VSRS:2011:G.6.2011
ECLI:SI:VSRS:2011:G.6.2011.1
ECLI:SI:VSRS:2011:G.6.2011.2

etc.

Linkuri conexe

Curtea Supremă a Republicii Slovenia (Vrhovno sodišče RS)

Curtea Constituțională a Republicii Slovenia (Ustavno sodišče RS)

Jurisprudență (Sodna praksa)

Jurisprudență (interfața de programare API destinată exclusiv utilizatorilor autorizați de Curtea Supremă a Republicii Slovenia)

Jurisprudența Curții Constituționale a Republicii Slovenia (Sodna praksa Ustavnega sodišča RS)

Ultima actualizare: 01/12/2020

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.