Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku bulharčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Swipe to change

Európsky identifikátor judikatúry (ECLI)

Bulharsko

Autor obsahu
Bulharsko
Úradný preklad zobrazenej jazykovej verzie nie je k dispozícii.
Kliknutímsemsa zobrazí strojový preklad tohto obsahu. Upozorňujeme, že strojový preklad poskytujeme len na kontextuálne účely. Vlastník tejto webovej lokality nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za kvalitu strojového prekladu.

Národný koordinátor ECLI (európskeho identifikátora judikatúry)

Národným koordinátorom ECLI je:

Najvyššia súdna rada – Visš sadeben savet (VSS)

Ul. Saborna 9

Sofia 1000

Do vytvorenia funkčnej emailovej adresy môžu byť informácie posielané:

Martin Velichkov, martin.velichkov@mail.bg , telefón + 359 2 930 49 43

Valeri Mihaylov, valery@abv.bg , telefón + 359 2 930 49 36

Kód krajiny

Kód krajiny pre Bulharsko je: [BG]

Vytvorenie národného kódu ECLI

Najvyššia súdna rada schválila vzor webových stránok súdov, ktorý obsahuje časť určenú pre súdne rozhodnutia, ktoré sa majú uverejniť v súlade s bulharským zákonom o ochrane osobných údajov (Zakon za zaštita na ličnite danni). Najvyššia súdna rada tiež schválila publikovanie rozhodnutí súdu cez centralizované webové rozhranie.

Posledná aktualizácia: 17/12/2018

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.