Európsky identifikátor judikatúry (ECLI)

Česko

Autor obsahu
Česko

Vnútroštátny koordinátor pre ECLI

Najvyšší súd (Nejvyšší soud)
Burešova 571/20, Brno – Veveří, PSČ: 657 37
Česká republika

Tel.: +420 541 593 111
Fax: +420 541 213 493

ID dátovej schránky: kccaa9t

E-mail: podatelna@nsoud.cz (do riadka s predmetom zadajte „ECLI“)
Web: https://nsoud.cz/

Kontaktné osoby:

Petra Polišenská, Michal Ježek (od 1. augusta 2022)

Generovanie vnútroštátneho ECLI (syntax ECLI)

Identifikátor ECLI sa používa v Českej republike od apríla 2012 na označovanie rozsudkov Najvyššieho súdu (Nejvyšší soud) a od marca 2014 na označovanie rozsudkov Ústavného súdu (Ústavní soud). Identifikátor ECLI sa v súčasnosti zavádza na úrovni vyšších a krajských súdov. Rozsudky označené identifikátorom ECLI sa dajú vyhľadať podľa identifikátora aj na webových sídlach súdov (rozsudky Najvyššieho súdu na stránke https://nsoud.cz/ a rozsudky Ústavného súdu na stránke http://nalus.usoud.cz/).

Kód krajiny

[CZ]: kód krajiny pre Českú republiku.

Kódy súdov

[NS]: Nejvyšší soud (Najvyšší súd Českej republiky).

[US]: Ústavní soud (Ústavný súd Českej republiky).

Príklad identifikátora ECLI pre rozhodnutia českých súdov

ECLI:CZ:NS:2012:[číslo veci].1

[CZ] kód krajiny (CZ pre Českú republiku);

[NS] je kód súdu, ktorý vyniesol rozsudok (NS pre Najvyšší súd – Nejvyšší soud);

[2012] je rok vynesenia rozsudku;

[číslo veci] neobsahuje medzery ani lomky; tie sa nahrádzajú bodkami;

číslo [1] je radová číslovka rozhodnutia s tým istým číslom veci.. Začlenením radovej číslovky sa zabezpečuje, že ten istý identifikátor ECLI sa nepoužije na označenie viacerých rozsudkov jedného súdu v tom istom roku.

Súvisiace odkazy

https://nsoud.cz/

http://nalus.usoud.cz/

Posledná aktualizácia: 28/04/2023

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.