Európsky identifikátor judikatúry (ECLI)

Dánsko

Autor obsahu
Dánsko

Národný koordinátor ECLI (európskeho identifikátora judikatúry)

Správa súdov (Domstolsstyrelsen)
St. Kongensgade 1-2
1264 København K.
Tel: 70 10 33 22
post@domstolsstyrelsen.dk

Kód krajiny

ECLI kód krajiny pre Dánsko je: [DK]

Vytvorenie národného kódu ECLI

Informácie budú poskytnuté neskôr.

Posledná aktualizácia: 24/10/2019

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.