Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku fínčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Swipe to change

Európsky identifikátor judikatúry (ECLI)

Fínsko

Fínsko v súčasnosti zavádza európsky identifikátor judikatúry vo všetkých databázach judikatúry národnej právnej databanky Finlex.

Autor obsahu
Fínsko
Úradný preklad zobrazenej jazykovej verzie nie je k dispozícii.
Kliknutímsemsa zobrazí strojový preklad tohto obsahu. Upozorňujeme, že strojový preklad poskytujeme len na kontextuálne účely. Vlastník tejto webovej lokality nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za kvalitu strojového prekladu.

Národný koordinátor ECLI

Národným koordinátorom ECLI je Aki Hietanen, Ministerstvo spravodlivosti, Fínsko, e-mail: finlex@om.fi

Kód krajiny

Kód krajiny pre Fínsko je: [FI]

Vytvorenie národného ECLI kódu

Fínsko v súčasnosti zavádza európsky identifikátor judikatúry vo všetkých databázach judikatúry národnej právnej databanky Finlex. Projekt odštartoval testovaním používania ECLI v databázach judikatúry Najvyššieho súdu Fínska a Najvyššieho správneho súdu.  Identifikátor ECLI v súčasnosti používajú aj databázy odvolacích súdov, správnych súdov a špecializovaných súdov. Metaúdaje v súdnych rozhodnutiach budú v roku 2013 doplnené o ECLI metaúdaje.  Databázy judikatúry Finlexu už teraz používajú metaúdaje iniciatívy pre metaúdaje „Dublin core“.

Identifikátor ECLI sa bude používať aj v databáze Finlexu s názvom „Judikatúra v právnickej literatúre“. Databáza obsahuje odkazy na judikatúru vo fínskej právnickej literatúre od roku 1926.  Judikatúra pozostáva z rozhodnutí napr. Najvyššieho súdu Fínska, Najvyššieho správneho súdu, odvolacích súdov, Európskeho súdu pre ľudské práva a Súdneho dvora EÚ.

Vytvorenie národného kódu ECLI

Najvyšší súd: ECLI:FI:KKO:2011:43

Najvyšší správny súd: ECLI:FI:KKO:2011:85

             – pre zhrnutia prípadov (nie celého textu) ECLI:FI:KHO:2010:T3764

Odvolacie súdy:

 • Odvolací súd v Helsinkách ECLI:FI:HELHO:2011:5
 • Odvolací súd vo východnom Fínsku (Itä-Suomi) ECLI:FI:I-SHO:2011:4
 • Odvolací súd v Kuovola ECLI:FI:KOUHO:2009:3
 • Odvolací súd v Rovaniemi ECLI:FI:RHO:2010:8
 • Odvolací súd v Turku ECLI:FI:THO:2011:2
 • Odvolací súd vo Vaasa ECLI:FI:VHO:2011:7

Správne súdy:

 • Správny súd v Helsinkách ECLI:FI:HELHAO:2011:11.0378.255
 • Správny súd v Hämeenlinna ECLI:FI:HAMHAO:2011:11.0378.255
 • Správny súd v Kuovola ECLI:FI:KOUHAO:2011:11.0379.25
 • Správny súd v Kuopio ECLI:FI:KUOHAO:2011:11.0377.25
 • Správny súd v Oulu ECLI:FI:OULHAO:2011:11.0375.25
 • Správny súd v Rovaniemi ECLI:FI:ROVHAO:2011:11.0373.25
 • Správny súd v Turku ECLI:FI:TURHAO:2011:11.0293.15
 • Správny súd vo Vaasa ECLI:FI:VAAHAO:2011:11.0371.25
 • Správny súd na Ålandských ostrovoch ECLI:FI:AALHAO:2011:11.0372.25

Poisťovací súd ECLI:FI:VAKO:2010:757

Pracovný súd ECLI:FI:TTO:2011:108

Obchodný súd ECLI:FI:MAO:2010:595

Súvisiace odkazy

Finlex – národná právna databanka

Posledná aktualizácia: 05/11/2020

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.