Európsky identifikátor judikatúry (ECLI)

Fínsko

Fínsko bude používať európsky identifikátor judikatúry (ECLI) vo všetkých databázach judikatúry vo vnútroštátnej právnej databanke Finlex.

Autor obsahu
Fínsko

Vnútroštátny koordinátor pre ECLI

Vnútroštátny koordinátor pre ECLI je Aki Hietanen z fínskeho ministerstva spravodlivosti. E-mailová adresa: finlex@om.fi.

Kód krajiny

Kód krajiny pre Fínsko je [FI].

Generovanie vnútroštátneho identifikátora ECLI

Fínsko bude používať európsky identifikátor judikatúry (ECLI) vo všetkých databázach judikatúry vo vnútroštátnej právnej databáze Finlex. Použitie identifikátora sa pôvodne skúšalo na databázach judikatúry Najvyššieho súdu Fínska (korkein oikeus) a Najvyššieho správneho súdu (korkein hallinto-oikeus). Identifikátor sa bude používať aj v databázach odvolacích súdov (hovioikeudet), správnych súdov (hallinto-oikeudet) a špeciálnych súdov (erityistuomioistuimet). V roku 2017 budú metaúdaje v rozsudkoch rozšírené o metaúdaje ECLI. V databázach judikatúry v rámci databázy Finlex sa už používajú metaúdaje iniciatívy pre metaúdaje „Dublin Core“.

Identifikátor ECLI sa používa aj v databáze textov judikatúry v rámci databázy Finlex, ktorá obsahuje odkazy na súdne rozhodnutia z fínskych právnych dokumentov od roku 1926. Judikatúra okrem iného obsahuje rozsudky Najvyššieho súdu Fínska, Najvyššieho správneho súdu, odvolacích súdov, Európskeho súdu pre ľudské práva a Súdneho dvora Európskej únie.

Generovanie vnútroštátneho identifikátora ECLI

Najvyšší súd: ECLI:FI:KKO:2017:21

Najvyšší správny súd: ECLI:FI:KKO:2017:63

– pre zhrnutia prípadov: ECLI:FI:KHO:2010:T3764

Odvolacie súdy:

 • Odvolací súd Helsinki (Helsingin hovioikeus) – ECLI:FI:HELHO:2011:5
 • Odvolací súd pre východné Fínsko (Itä-Suomen hovioikeus) – ECLI:FI:ISHO:2011:4
 • Odvolací súd Kouvola (Kouvolan hovioikeus) – ECLI:FI:KOUHO:2009:3
 • Odvolací súd Rovaniemi (Rovaniemen hovioikeus) – ECLI:FI:RHO:2010:8
 • Odvolací súd Turku (Turun hovioikeus) – ECLI:FI:THO:2011:2
 • Odvolací súd Vaasa (Vaasan hovioikeus) – ECLI:FI:VHO:2011:7

Správne súdy:

 • Správny súd Helsinki (Helsingin hallinto-oikeus) – ECLI:FI:HELHAO:2011:11.0378.255
 • Správny súd Hämeenlinna (Hämeenlinnan hallinto-oikeus) – ECLI:FI:HAMHAO:2011:11.0378.255
 • Správny súd Kouvola (Kouvolan hallinto-oikeus) – ECLI:FI:KOUHAO:2011:11.0379.25
 • Správny súd Kuopio (Kuopion hallinto-oikeus) – ECLI:FI:KUOHAO:2011:11.0377.25
 • Správny súd Oulu (Oulun hallinto-oikeus) – ECLI:FI:OULHAO:2011:11.0375.25
 • Správny súd Rovaniemi (Rovaniemen hallinto-oikeus) – ECLI:FI:ROVHAO:2011:11.0373.25
 • Správny súd Turku (Turun hallinto-oikeus) – ECLI:FI:TURHAO:2011:11.0293.15
 • Správny súd Vaasa (Vaasan hallinto-oikeus) – ECLI:FI:VAAHAO:2011:11.0371.25
 • Správny súd Alandy (Ahvenanmaan hallinto-oikeus) – ECLI:FI:AALHAO:2011:11.0372.25

Poistný súd (Vakuutusoikeus) – ECLI:FI:VAKO:2016:3003

Pracovný súd (Työtuomioistuin) – ECLI:FI:TT:2016:128

Súd pre hospodársku súťaž (Markkinaoikeus) – ECLI:FI:MAO:2010:595

Súvisiace odkazy

Finlex – vnútroštátna databáza právnych predpisov

Posledná aktualizácia: 19/05/2024

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.