Európsky identifikátor judikatúry (ECLI)

Medzinárodný kontext

Európsky patentový úrad

Autor obsahu
Medzinárodný kontext

Európsky patentový úrad (EPÚ) poskytuje vynálezcom jednotný postup podávania žiadostí, ktorý im umožňuje žiadať o ochranu patentov až v 40 európskych krajinách. Úrad je výkonným orgánom  Európskej patentovej organizácie a dohľad nad ním vykonáva Správna rada.

Koordinátorom ECLI Európskeho patentového úradu je Oddelenie pre vydávanie publikácií.

Poštová adresa

Postfach 90
1031 Viedeň
Rakúsko

Adresa

Rennweg 12
1030 Viedeň
Rakúsko

Kód krajiny

Kód krajiny Európskeho patentového úradu, ktorý tvorí druhú časť kódu ECLI, je: [EP]

Vytvorenie vnútroštátneho kódu ECLI

Časti kódu ECLI na identifikáciu rozhodnutí sťažnostných senátov Európskeho patentového úradu:

 • skratka ECLI
 • kód krajiny: EP
 • kód súdu: BA (BA = Sťažnostný senát Európskeho patentového úradu)
 • rok, v ktorom bolo rozhodnutie vydané (vo formáte RRRR)
 • poradové číslo tvorí:

  číslo rozhodnutia veci (pôvodné číslo veci bez lomky). Pozostáva zo siedmich znakov --> 1 znak (typ rozhodnutia) + 4 znaky (poradové číslo rozhodnutia) + 2 znaky (posledné dve čísla roku podania).

  Kódy pre jednotlivé typy rozhodnutí EPÚ:
  • D: Disciplinárny sťažnostný senát
  • G: Veľký sťažnostný senát
  • J: Právny sťažnostný senát
  • T: Technický sťažnostný senát
  • W: rozhodnutia o námietkach
  • R: rozhodnutia o žiadostiach o preskúmanie

bodka

dátum rozhodnutia (vo formáte RRRRMMDD)

Príklad:

ECLI:EP:BA:2002:D000300.20020503

EP = Európsky patentový úrad

BA = Sťažnostný senát Európskeho patentového úradu

2002 = rok, v ktorom bolo rozhodnutie vydané (príklad)

D000300 = D0003/00 (číslo rozhodnutia)

20020503 = 2002.05.03 (dátum rozhodnutia)

Použitie kódu ECLI

Kód ECLI sa používa ako jedinečný identifikátor rozhodnutí sťažnostných senátov Európskeho patentového úradu:

Vyhľadávanie pomocou kódu ECLI sa uskutočňuje prostredníctvom databázy rozhodnutí sťažnostných senátov EPÚ (pozri odkaz nižšie).

Súvisiace odkazy

Databáza rozhodnutí sťažnostných senátov EPÚ

Judikatúra sťažnostných senátov

Európsky patentový register

Posledná aktualizácia: 20/05/2019

Tieto stránky spravuje Európska komisia. Informácie na tejto stránke nemusia nevyhnutne vyjadrovať oficiálne stanovisko Európskej komisie. Komisia nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Pokiaľ ide o pravidlá v oblasti autorských práv pre webové stránky EÚ, pozri právne upozornenie.