Európsky identifikátor judikatúry (ECLI)

Lotyšsko

Autor obsahu
Lotyšsko

Vnútroštátny koordinátor pre ECLI

Vnútroštátnym koordinátorom pre ECLI je Správa súdov (Tiesu administrācija).

Kontaktný e-mail: pasts@ta.gov.lv

Kód krajiny

Kód Lotyšska je: [LV].

Vytvorenie vnútroštátneho identifikátora ECLI

V Lotyšsku sa ECLI zaviedol v septembri 2017. ECLI sa priraďuje všetkým súdnym rozhodnutiam registrovaným v súdnom informačnom systéme okrem rozhodnutí, ktoré sa prijali vo forme uznesenia, a rozhodnutí, ktoré prijali vyšetrujúci sudcovia. Verejne dostupné rozhodnutia sa uverejňujú na webovom sídle https://www.elieta.lv/web/.

Štruktúra prvkov lotyšského kódu ECLI

ECLI:LV:AAAAAAA:BBBB:CCDD.E12345678.90.FF, pričom

ECLI je nemenné označenie európskeho identifikátora judikatúry,

LV je nemenný kód štátu: medzinárodný kód Lotyšskej republiky,

AAAAAAA je kód súdu,

BBBB je rok vydania rozhodnutia,

CCDD.E12345678.90 je poradové číslo rozhodnutia, pričom

CC sú dve číslice mesiaca, v ktorom bolo rozhodnutie prijaté,

DD sú dve číslice dňa prijatia rozhodnutia,

E12345678 je číslo prípadu alebo, ak číslo prípadu neexistuje, archivačné číslo alebo registračné číslo návrhu,

90 je poradové číslo rozhodnutia v rámci prípadu alebo v súvislosti s preskúmaním návrhu, ak neexistuje číslo prípadu,

FF je druh rozhodnutia [RS (prípravné pojednávanie), L (rozhodnutie), S (rozsudok), BL (incidenčné rozhodnutie)].

Príklad: Rozhodnutie ECLI:LV:RAT:2016:1201.C28087609.1.S [pričom ECLI označuje európsky identifikátor judikatúry, LV je medzinárodný kód Lotyšskej republiky, RAT je kód krajského súdu Riga (Rīgas apgabaltiesa), 2016 je rok vydania rozhodnutia, 1201 je dátum vydania rozhodnutia (1 december), C28087609 je číslo prípadu v súlade s postupom stanoveným v tomto oddiele, 1 je poradové číslo rozhodnutia a S znamená, že druh rozhodnutia je rozsudok].

Kódy lotyšských súdov

Kód súdu

Názov

AT

Najvyšší súd (Augstākā Tiesa)

KUAT

Krajský súd Kurzeme (Kurzemes apgabaltiesa)

LAAT

Krajský súd Latgale (Latgales apgabaltiesa)

RAT

Krajský súd Riga (Rīgas apgabaltiesa)

VAT

Krajský súd Vidzeme (Vidzemes apgabaltiesa)

ZAT

Krajský súd Zemgale (Zemgales apgabaltiesa)

ADRJJTN

Okresný správny súd (Administratīvā rajona tiesa), súdna budova Jelgava (Jelgavas tiesu nams)

ADRJLTN

Okresný správny súd (Administratīvā rajona tiesa), súdna budova Liepāja (Liepāja tiesu nams)

ADRJRTN

Okresný správny súd (Administratīvā rajona tiesa), súdna budova Rēzekne (Rēzekne tiesu nams)

ADRJRIT

Okresný správny súd (Administratīvā rajona tiesa), súdna budova Riga (Riga tiesu nams)

ADRJVTN

Okresný správny súd (Administratīvā rajona tiesa), súdna budova Valmiera (Valmiera tiesu nams)

AIRT

Okresný súd Aizkraukle (Aizkraukles rajona tiesa)

ALRT

Okresný súd Alūksne (Alūksnes rajona tiesa)

BSRT

Okresný súd Bauska (Bauskas rajona tiesa)

CERT

Okresný súd Cēsis (Cēsu rajona tiesa)

DAUT

Mestský súd Daugavpils (Daugavpils tiesa)

DORT

Okresný súd Dobele (Dobeles rajona tiesa)

GURT

Okresný súd Gulbene (Gulbenes rajona tiesa)

JELT

Mestský súd Jelgava (Jelgavas tiesa)

JERT

Okresný súd Jēkabpils (Jēkabpils rajona tiesa)

KURT

Okresný súd Kuldīga (Kuldīgas rajona tiesa)

LIET

Mestský súd Liepāja (Liepājas tiesa)

LIRT

Okresný súd Limbaži (Limbažu rajona tiesa)

MART

Okresný súd Madona (Madonas rajona tiesa)

OGRT

Okresný súd Ogre (Ogres rajona tiesa)

REZT

Mestský súd Rēzekne (Rēzeknes tiesa)

RPT

Mestský súd Riga (Rīgas pilsētas tiesa)

RLPT

Okresný súd Latgale v meste Riga (Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesa)

RVPT

Okresný súd Vidzeme v meste Riga (Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesa)

RZRT

Severný okresný súd v meste Riga (Rīgas pilsētas Ziemeļu rajona tiesa)

RIRT

Okresný súd Riga (Rīgas rajona tiesa)

SART

Okresný súd Saldus (Saldus rajona tiesa)

SIRT

Mestský súd Sigulda (Siguldas tiesa)

TART

Okresný súd Talsi (Talsu rajona tiesa)

TURT

Okresný súd Tukums (Tukuma rajona tiesa)

VART

Okresný súd Valka (Valkas rajona tiesa)

VLRT

Okresný súd Valmiera (Valmieras rajona tiesa)

VENT

Mestský súd Ventspils (Ventspils tiesa)

ELT Súd pre hospodárske záležitosti (Ekonomisko Lietu Tiesas)
Posledná aktualizácia: 05/04/2024

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.