Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku lotyština bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Swipe to change

Európsky identifikátor judikatúry (ECLI)

Lotyšsko

Autor obsahu
Lotyšsko
Úradný preklad zobrazenej jazykovej verzie nie je k dispozícii.
Kliknutímsemsa zobrazí strojový preklad tohto obsahu. Upozorňujeme, že strojový preklad poskytujeme len na kontextuálne účely. Vlastník tejto webovej lokality nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za kvalitu strojového prekladu.

Vnútroštátny koordinátor ECLI

Vnútroštátnym koordinátorom ECLI je Správa súdov (Tiesu administrācija).

Elektronická adresa: kanceleja@ta.gov.lv

Kód štátu

Kód Lotyšska je: [LV]

Vytvorenie vnútroštátneho ECLI

ECLI sa v Lotyšsku zaviedol v septembri 2017. ECLI sa priraďuje všetkým súdnym rozhodnutiam registrovaným v súdnom informačnom systéme s výnimkou rozhodnutí, ktoré sa prijali vo forme uznesenia, a rozhodnutí, ktoré prijali vyšetrujúci sudcovia. Verejne dostupné rozhodnutia sa uverejňujú na webovom sídle https://www.elieta.lv/web/.

Štruktúra prvkov lotyšského identifikátora ECLI

ECLI:LV:AAAAAAA:BBBB:CCDD.E12345678.90.FF, kde:

ECLI je stále označenie európskeho identifikátora judikatúry,

LV je stály kód štátu, medzinárodný kód Lotyšskej republiky,

AAAAAAA je kód súdu,

BBBB je rok, v ktorom bolo rozhodnutie vydané,

CCDD.E12345678.90 je poradové číslo rozhodnutia, kde:

CC sú dve číslice mesiaca, v ktorom bolo rozhodnutie prijaté,

DD sú dve číslice dňa, v ktorom bolo rozhodnutie prijaté,

E12345678 je číslo prípadu alebo, ak číslo prípadu neexistuje, archivačné číslo alebo registračné číslo žiadosti,

90 je poradové číslo rozhodnutia v rámci prípadu alebo preskúmania žiadosti, ak neexistuje číslo prípadu,

FF je druh rozhodnutia [RS (správne zasadanie – rīcības sēde), L (rozhodnutie – lēmums), S (rozsudok – spriedums), BL (incidenčné rozhodnutie – blakuslēmums)].

Príklad: rozhodnutie ECLI:LV:RAT:2016:1201.C28087609.1.S [ECLI označuje európsky identifikátor judikatúry, LV je medzinárodný kód Lotyšskej republiky, RAT je kód Krajského súdu v Rige (Rīgas apgabaltiesa), 2016 je rok vydania rozhodnutia, 1201 je dátum vydania rozhodnutia (1. december), C28087609 je číslo prípadu podľa metódy stanovenej v tomto oddiele, 1 je poradové číslo rozhodnutia a S označuje druh rozhodnutia – rozsudok (spriedums)].

Kódy lotyšských súdov

Kód súdu

Názov

AT

Najvyšší súd (Augstākā tiesa)

KUAT

Krajský súd Kurzeme (Kurzemes apgabaltiesa)

LAAT

Krajský súd Latgale (Latgales apgabaltiesa)

RAT

Krajský súd Riga (Rīgas apgabaltiesa)

VAT

Krajský súd Vidzeme (Vidzemes apgabaltiesa)

ZAT

Krajský súd Zemgale (Zemgales apgabaltiesa)

ADTJ

Okresný správny súd (Administratīvā rajona tiesa), justičný dom Jelgava (Jelgavas tiesu nams)

ADTL

Okresný správny súd (Administratīvā rajona tiesa), justičný dom Liepāja (Liepājas tiesu nams)

ADTR

Okresný správny súd (Administratīvā rajona tiesa), justičný dom Rēzekne (Rēzeknes tiesu nams)

ADRT

Okresný správny súd (Administratīvā rajona tiesa), justičný dom Riga (Rīgas tiesu nams)

ADTV

Okresný správny súd (Administratīvā rajona tiesa), justičný dom Valmiera (Valmieras tiesu nams)

AIRT

Okresný súd Aizkraukle (Aizkraukles rajona tiesa)

ALRT

Okresný súd Alūksne (Alūksnes rajona tiesa)

BLRT

Okresný súd Balvi (Balvu rajona tiesa)

BSRT

Okresný súd Bauska (Bauskas rajona tiesa)

CERT

Okresný súd Cēsis (Cēsu rajona tiesa)

DAUT

Súd Daugavpils (Daugavpils tiesa)

DORT

Okresný súd Dobele (Dobeles rajona tiesa)

GURT

Okresný súd Gulbene (Gulbenes rajona tiesa)

JELT

Súd Jelgava (Jelgavas tiesa)

JERT

Okresný súd Jēkabpils (Jēkabpils rajona tiesa)

JURT

Súd Jūrmala (Jūrmalas tiesa)

KRRT

Okresný súd Krāslava (Krāslavas rajona tiesa)

KURT

Okresný súd Kuldīga (Kuldīgas rajona tiesa)

LIET

Súd Liepāja (Liepājas tiesa)

LIRT

Okresný súd Limbaži (Limbažu rajona tiesa)

LURT

Okresný súd Ludza (Ludzas rajona tiesa)

MART

Okresný súd Madona (Madonas rajona tiesa)

OGRT

Okresný súd Ogre (Ogres rajona tiesa)

PRRT

Okresný súd Preiļi (Preiļu rajona tiesa)

REZT

Súd Rēzekne (Rēzeknes tiesa)

RCRT

Okresný súd mesta Riga – oblasť Centrum (Rīgas pilsētas Centra rajona tiesa)

RKRT

Okresný súd mesta Riga – oblasť Kurzeme (Rīgas pilsētas Kurzemes rajona tiesa)

RLPT

Mestský súd Riga – oblasť Latgale (Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesa)

RVPT

Mestský súd Riga – oblasť Vidzeme (Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesa)

RZPT

Mestský súd Riga – oblasť Zemgale (Rīgas pilsētas Zemgales priekšpilsētas tiesa)

RZRT

Okresný súd mesta Riga – oblasť Sever (Rīgas pilsētas Ziemeļu rajona tiesa)

RIRT

Okresný súd Riga (Rīgas rajona tiesa)

SART

Okresný súd Saldus (Saldus rajona tiesa)

SIRT

Súd Sigulda (Siguldas tiesa)

TART

Okresný súd Talsi (Talsu rajona tiesa)

TURT

Okresný súd Tukums (Tukuma rajona tiesa)

VART

Okresný súd Valka (Valkas rajona tiesa)

VLRT

Okresný súd Valmiera (Valmieras rajona tiesa)

VENT

Súd Ventspils (Ventspils tiesa)

Posledná aktualizácia: 04/10/2021

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.