Európsky identifikátor judikatúry (ECLI)

Portugalsko

Autor obsahu
Portugalsko

Vnútroštátny koordinátor pre ECLI

Adresa: Rua Duque de Palmela No 23, 1250-097 Lisbon – Portugal

Telefón: +351 213220020
Fax: +351 21347409 918

E-mail: csm@csm.org.pt
Webové sídlo: https://www.csm.org.pt/

Kód krajiny

Kód krajiny pre Portugalsko je: [PT].

Vytvorenie národného kódu ECLI

Portugalsko zaviedlo európsky identifikátor judikatúry (ECLI) v novembri 2018 v rámci projektu, ktorý bol spolufinancovaný Európskou úniou prostredníctvom programu Generálneho riaditeľstva pre spravodlivosť a spotrebiteľov (GR JUST) s názvom Spravodlivosť na obdobie 2014 – 2020. Išlo o spoločnú iniciatívu Najvyššej súdnej rady (Conselho Superior da Magistratura) a Inštitútu pre finančné riadenie a správu majetku súdnictva (Instituto de Gestão Financeira e Equipamentos da Justiça).

Kód ECLI sa v súčasnosti vzťahuje na rozsudky týchto vyšších súdov:

 • Najvyšší súd (Supremo Tribunal de Justiça),
 • Odvolací súd Coimbra (Tribunal da Relação de Coimbra),
 • Odvolací súd Évora (Tribunal da Relação de Évora),
 • Odvolací súd Guimarães (Tribunal da Relação de Guimarães),
 • Odvolací súd Lisabon (Tribunal da Relação de Lisboa),
 • Odvolací súd Porto (Tribunal da Relação de Porto).

Webové sídlo https://jurisprudencia.csm.org.pt/ umožňuje prístup k novému vyhľadávaču vnútroštátnej judikatúry pomocou kódu ECLI.

V Portugalsku sa kód ECLI skladá z týchto prvkov:

 • ECLI“,
 • kód krajiny: „PT“,
 • kód súdu: „STJ“, „TRL“, „TRP“, „TRC“, „TRE“ alebo „TRG“ (v súčasnosti je kód ECLI k dispozícii na identifikáciu rozsudkov Najvyššieho súdu a odvolacích súdov v mestách Lisabon, Porto, Coimbra, Évora a Guimarães),
 • rok vydania rozsudku,
 • poradové číslo, ktoré v prípade Portugalska vychádza z čísla veci (príležitostne plus dva identifikačné znaky používané pri prideľovaní vecí vyšším súdom).

Každý prvok sa oddeľuje dvojbodkou.

Príklad kódu ECLI pre Portugalsko:

Identifikátor ECLI:PT:TRC:2017:198.15.3GCACB.C1 zodpovedá rozsudku, ktorý bol vydaný v Portugalsku (PT) odvolacím súdom Coimbra (TRC) v roku 2017 vo veci č. 198/15.3GCACB.

Posledná aktualizácia: 18/12/2023

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.