Európsky identifikátor judikatúry (ECLI)

Španielsko

Autor obsahu
Španielsko

Národný koordinátor ECLI (európskeho identifikátora judikatúry)

Národným koordinátorom ECLI je CENDOJ (CENTRO DE DOCUMENTACION JUDICIAL), Centrum pre súdnu dokumentáciu, technický orgán španielskej Generálnej rady súdnej moci: cendoj.ecli@cgpj.es.

Kód krajiny

Kód pre Španielsko je: [ES]

Vytvorenie národného kódu ECLI

ECLI bol v Španielsku zavedený v novembri 2012.

Bolo to možné vďaka skutočnosti, že keď sa 27. októbra 2011 začal projekt ECLI, judikatúra v Španielsku už mala národný identifikátor s názvom ROJ (Repositorio Oficial de Jurisprudencia) – Oficiálny archív judikatúry, ktorý identifikuje rozhodnutia vynesené všetkými španielskymi súdmi od súdov prvého stupňa až po Najvyšší súd.

Prostredníctvom webového sídla https://www.poderjudicial.es ponúkame všetkým občanom otvorený prístup k rozhodnutiam vyneseným všetkými španielskymi súdmi, čo je spolu približne 5 600 000 rozsudkov, pričom toto číslo sa každoročne zvyšuje. Sudcovia/vrchní sudcovia, prokurátori a súdni úradníci majú v obmedzenom prostredí s ďalšími informáciami a hypertextovými odkazmi prístup k judikatúre Ústavného súdu (Tribunal Constitucional), Súdneho dvora, ako aj k vnútroštátnej a medzinárodnej legislatíve a právnej doktríne: https://www.poderjudicial.es.

V súčasnosti sa národný identifikátor ROJ – identifikátor centra CENDOJ – používa na vnútroštátnej úrovni, keďže ide o identifikátor oficiálneho orgánu na šírenie španielskej judikatúry, a kód ECLI sa používa na európskej úrovni. Na portáli elektronickej justície sa preto od roku 2014 nachádza 2 500 000 rozhodnutí Najvyššieho súdu (Tribunal Supremo), Národného vrchného súdu (Audiencia Nacional), vrchných súdov (Tribunales superiores de Justicia) a provinčných súdov (Audiencias Provinciales), ako aj vybrané rozsudky súdov prvého stupňa (Primera Instancia), ktoré sú právne významné alebo majú spoločenský vplyv. Rozhodnutia sa postupne nahrávajú do systému a ich počet sa každým dňom zvyšuje. Integračný proces ECLI bol v Španielsku úspešne dokončený a v súčasnosti sme partnerom v projekte BO-ECLI.

Kódy ECLI v Španielsku pozostávajú z týchto polí:

  • „ECLI“
  • Kód krajiny: „ES“
  • Kód súdu: skratka na označenie súdu, na ktorom bol rozsudok vynesený – pozri oddiel „kódy súdov ECLI“
  • Rok rozhodnutia
  • Sériové číslo, čo je v prípade Španielska poradové číslo národného identifikátora ROJ. To znamená, že keď sa rozhodnutiu priradí kód ROJ, je možné automaticky priradiť k nemu zodpovedajúci kód ECLI.
  • Okrem toho sa v prípade príkazov (Autos) na koniec poradového čísla pridáva písmeno „A“.

PRÍKLADY:

Keď ROJ je: národný identifikátor judikatúry.

1. *Rozsudok Národného vrchného súdu z 30. mája 2014. Trestný súd s ROJ SAN 2389/2014

Zodpovedajúci kód ECLI bude:

ECLI:ES:AN:2014:2389

2. *Rozsudok Vrchného súdu z 15. apríla 2011. Odvolacia komora v Burgose, autonómnej oblasti Kastília a León, s ROJ: STSJ CL 782/2011

Zodpovedajúci kód ECLI bude:

ECLI:ES:TSJCL:2011:782

3. *Príkaz Komory pre trestné veci Národného vrchného súdu z 29. októbra 2015 s ROJ: ANN 199/2015

Zodpovedajúci kód ECLI bude:

ECLI:ES:AN:2015:199A

Kódy súdov ECLI:

V Španielsku sa ako kód súdu ECLI používa skratka súdu, ktorý rozsudok vydal, pričom tá zodpovedá skratke použitej v národnom identifikátore ROJ daného rozsudku.

SKRATKA

NÁZOV

---------------------

---------------------------------------------------------------

TS

Najvyšší súd

AN

Národný vrchný súd

TSJAND

Vrchný súd v Andalúzii

TSJAR

Vrchný súd v Aragónsku

TSJAS

Vrchný súd v Astúrii

TSJBAL

Vrchný súd na Baleárskych ostrovoch

TSJICAN

Vrchný súd na Kanárskych ostrovoch

TSJCANT

Vrchný súd v Kantábrii

TSJCL

Vrchný súd v Kastílii a Leóne

TSJ CLM

Vrchný súd v Kastílii-La Mancha

TSJCAT

Vrchný súd v Katalánsku

TSJCV

Vrchný súd v spoločenstve Valencia

TSJEXT

Vrchný súd v Extremadure

TSJGAL

Vrchný súd v Galícii

TSJLR

Vrchný súd v Rioje

TSJMAD

Vrchný súd v Madride

TSJMU

Vrchný súd v Murcii

TSJNAV

Vrchný súd v Navarre

TSJPV

Vrchný súd v Baskicku

TSJCE

Vrchný súd v Ceute

TSJML

Vrchný súd v Melille

APVI

Provinčný súd v Álave

APAB

Provinčný súd v Albacete

APA

Provinčný súd v Alicante

APAL

Provinčný súd v Almerii

APAV

Provinčný súd v Ávile

APBA

Provinčný súd v Badajoze

APIB

Provinčný súd na Baleárskych ostrovoch

APB

Provinčný súd v Barcelone

APBU

Provinčný súd v Burgose

APCC

Provinčný súd v Caceres

APCA

Provinčný súd v Cádize

APCS

Provinčný súd v Castellóne

APCR

Provinčný súd v Ciudad Real

APCO

Provinčný súd v Cordóbe

APC

Provinčný súd v A Coruñi

APCU

Provinčný súd v Cuence

APGI

Provinčný súd v Girone

APGR

Provinčný súd v Granade

APGU

Provinčný súd v Guadalajare

APSS

Provinčný súd v Guipúzcoe

APH

Provinčný súd v Huelve

APHU

Provinčný súd v Huesce

APJ

Provinčný súd v Jaene

APLE

Provinčný súd v Leóne

APL

Provinčný súd v Lleíde

APLO

Provinčný súd v Rioje

APLU

Provinčný súd v Lugu

APM

Provinčný súd v Madride

APMA

Provinčný súd v Málage

APMU

Provinčný súd v Murcii

APNA

Provinčný súd v Navarre

APOU

Provinčný súd v Ourense

APO

Provinčný súd v Astúrii

APP

Provinčný súd v Palencii

APGC

Provinčný súd v Las Palmas

APPO

Provinčný súd v Pontevedre

APSA

Provinčný súd v Salamance

APTF

Provinčný súd v Santa Cruz de Tenerife

APS

Provinčný súd v Kantábrii

APSG

Provinčný súd v Segovii

APSE

Provinčný súd v Seville

APSO

Provinčný súd v Sorii

APT

Provinčný súd v Tarragone

APTE

Provinčný súd v Terueli

APTO

Provinčný súd v Tolede

APV

Provinčný súd vo Valencii

APVA

Provinčný súd vo Valladolide

APBI

Provinčný súd vo Vizcayi

APZA

Provinčný súd v Zamore

APZ

Provinčný súd v Zaragoze

APCE

Provinčný súd v Ceute

APML

Provinčný súd v Melille

JPII

Súd prvého stupňa a miestny trestný súd

JPI

Súd prvého stupňa

JI

Miestny trestný súd

JSO

Súd pre sociálne veci

JCA

Správny odvolací súd

JM

Obchodný súd

JVM

Súd pre násilie páchané na ženách

JP

Trestný súd

JVP

Súd s osobitnými povinnosťami v oblasti rozhodnutí v trestných veciach

JME

Súd pre mladistvých

JF

Súd pre veci rodiny

Posledná aktualizácia: 26/02/2024

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.