Evropska identifikacijska oznaka sodne prakse (ECLI)

Avstrija

Vsebino zagotavlja
Avstrija

Nacionalni koordinator za ECLI

Bundesministerium für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort (Zvezno ministrstvo za digitalne in gospodarske zadeve)

Digitales und E-Government - Programm- und Projektmanagement (Abt. III/5)

Stubenring 1

A-1010 Wien

Helmut Weichsel

Telefon: +43 153115204211

Telefaks: +43 153109204211

E-naslov: helmut.weichsel@bmdw.gv.at

Oznaka države

Oznaka države za Avstrijo: [AT]

Oblikovanje nacionalne oznake ECLI

Oznako ECLI dobijo odločbe naslednjih sodišč in organov, ko se objavijo na spletu:

  • ustavno sodišče (Verfassungsgerichtshof),
  • vrhovno sodišče (Oberster Gerichtshof) in druga sodišča,
  • zvezno upravno sodišče (Bundesverwaltungsgericht),
  • zvezno finančno sodišče (Bundesfinanzgericht),
  • deželna upravna sodišča (Landesverwaltungsgerichte),
  • urad za varstvo podatkov (Datenschutzbehörde).
Zadnja posodobitev: 08/12/2021

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.