Evropska identifikacijska oznaka sodne prakse (ECLI)

Belgija

Vsebino zagotavlja
Belgija

Nacionalni koordinator za ECLI

Nacionalni koordinator za Belgijo je centralna služba zvezne javne službe za pravosodje (Service Public Fédéral Justice, services centraux) ( SPF Justice - info@just.fgov.be ).

Koda « države »

Oznaka države za Belgijo [BE]

Oblikovanje nacionalne oznake ECLI

Označbe ECLI so se začele uporabljati oktobra 2017.
Sodna praksa

  • kasacijskega sodišča,
  • pritožbenih sodišč,
  • višjih delovnih sodišč,
  • okrožnih sodišč,
  • gospodarskih sodišč ter
  • delovnih sodišč,

ki je shranjena v javni podatkovni zbirki belgijske sodne prakse JUPORTAL, je na voljo tudi prek iskalnika ECLI.

Številka ECLI je sestavljena iz naslednjih elementov: ECLI:BE:[oznaka sodišča]: [leto odločbe]: [zaporedna številka]

Opravilna številka je sestavljena iz naslednjih delov, ločenih s piko:

  • oznaka « vrste odločbe »:

ARR za sodbo,
CONC za sklep državnega tožilstva,
DEC za sodni sklep,
ORD za odredbo,
AVIS za mnenje.

  • Serijska številka.

Do sredine novembra 2019 je ta serijska številka sestavljena iz datuma zapisa odločbe v obliki LLLLMMDD (dan–mesec–leto), ki ji sledita pika in zaporedna številka.

Od sredine novembra 2019 serijska številka sodb in sklepov kasacijskega sodišča vsebuje tudi informacije o senatu, ki je obravnaval zadevo. Serijska številka je LLLLMMDD (dan–mesec–leto), ki ji sledita pika, oznaka senata, še ena pika ter zaporedna številka.

Celotna oznaka ECLI za sklepa tožilstva kasacijskega sodišča za zadevo, v kateri je bila sodba izdana 6. maja 2010, je naslednja: ECLI:BE:CASS:2010:CONC.20100506.5.

Celotna oznaka ECLI za sodbo kasacijskega sodišča z dne 30. oktobra 2020 je na primer naslednja: ECLI: BE: CASS: 2020: ARR.20201030.1N.4.

Če iščete odločbo, katere številko ECLI že poznate, lahko do strani s podatki o odločbi dostopate neposredno prek naslednjega naslova: https://juportal.be/content/<numéro ECLI>.

Strani s podrobnostmi glede številke ECLI, ponazorjenimi na primeru, so na voljo na naslednjih naslovih:

https://juportal.be/content/ECLI:BE:CASS:2010:CONC.20100506.5

https://juportal.be/content/ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20201030.1N.4

Šifra sodišča

V Belgiji je veliko oznak sodišč. Seznam oznak belgijskih sodišč je na voljo v tabeli tukaj PDF (276 Kb) fr.

Belgijsko pravosodno okolje je bilo preoblikovano 1. aprila 2014. Priložena tabela prikazuje imena sodišč pred in po reformi s 1. aprila 2014.

Zadnja posodobitev: 23/06/2022

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.