Evropska identifikacijska oznaka sodne prakse (ECLI)

Bolgarija

Vsebino zagotavlja
Bolgarija

Nacionalni koordinator ECLI

Nacionalni koordinator za ECLI je:

Vrhovni sodni svet
UI. Ekzarha Josifa 12,
Sofija 1000,
Bolgarija

Spletišče: http://www.vss.justice.bgvss@vss.justice.bg

Oznaka države

Oznaka države za Bolgarijo je: BG

Vzpostavitev nacionalne oznake ECLI

Oznaka ECLI se ustvari za vsako sodno odločbo, ki je objavljena na centraliziranem spletnem vmesniku za sodno prakso (https://legalacts.justice.bg/). Portal vzdržuje bolgarski koordinator za ECLI, tj. vrhovni sodni svet. Sintaksa oznak ECLI je določena v poglavju sedem Uredbe št. 4 z dne 16. marca 2017 o vodenju, shranjevanju in dostopu do registra sodnih listin.

Oznako ECLI sestavljajo naslednje komponente:

Okrajšava „ECLI“

Koda države „BG“

Oznaka sodišča, sestavljena iz dveh delov:

 • Vrsta sodišča (2 veliki črki):
  • „CC“ označuje ustavno sodišče
  • „SC“ označuje vrhovno kasacijsko sodišče
  • „SA“ označuje vrhovno upravno sodišče
  • „PA“ označuje specializirano pritožbeno kazensko sodišče
  • „PC“ označuje specializirano kazensko sodišče
  • „MA“ označuje vojaško pritožbeno sodišče
  • „MC“ označuje vojaška sodišča
  • „AP“ označuje pritožbena sodišča
  • „AD“ označuje upravna sodišča
  • „DC“ označuje sodišča province
  • „RC“ označuje okrožna sodišča
 • Številčna oznaka sodišča (3 številke):
  • „000“ je številka ustavnega sodišča
  • „001“ je številka vrhovnega kasacijskega sodišča
  • „002“ je številka vrhovnega upravnega sodišča
  • Oznake vseh drugih sodišč so določene v Prilogi 9 k pravilniku o upravljanju sodišč[1]
 • Primeri:
  • „CC000“ je oznaka ustavnega sodišča
  • „SC001“ je oznaka vrhovnega kasacijskega sodišča
  • „SA002“ je oznaka vrhovnega upravnega sodišča
  • „AP500“ je oznaka pritožbenega sodišča v Plovdivu
  • „DC530“ je oznaka sodišča province v Plovdivu
  • „RC533“ je oznaka okrajnega sodišča v Plovdivu
 • Tabela 1 prikazuje oznake vseh sodišč, vključenih v tretjo komponento oznake ECLI.

Letnica sodne odločbe je v obliki „LLLL“

Številka sodne odločbe, sestavljene iz štirih podkomponent, od katerih je zadnja od prvih treh ločena s piko.

 • Štiri števke navajajo letnico zadeve
 • Dve števki navajata oznako vrste zadeve Te oznake so določene v členu 80(2) pravilnika o upravljanju sodišč – glej Tabelo 2 spodaj
 • Petmestna številka primera za ustrezno leto
 • Trimestna številka sodne odločbe v določenem primeru

Primer oznake ECLI odločbe sodišča v Bolgariji

ECLI:BG:DC530:2017:20160100630.001

BG = Bolgarija

DC530 = Okrožno sodišče v Plovdivu

2017 = leto odločbe sodišča

20160100630.001 = prva odločba sodišča province v Plovdivu v zvezi s civilno zadevo prve stopnje s številko 630 v letu 2016.

Sorodne povezave

https://legalacts.justice.bg/ – centralizirani spletni vmesnik za sodno prakso

http://www.vks.bg/ – spletišče vrhovnega kasacijskega sodišča

http://www.sac.government.bg – spletišče vrhovnega upravnega sodišča

______________________________

1 Oznake sodišč „000“, „001“ in „002“ niso vključene v Prilogo št. 9 pravilnika o upravljanju sodišč, ker pravila ne veljajo za upravljanje ustavnega sodišča, vrhovnega kasacijskega sodišča in vrhovnega upravnega sodišča.

Tabela 1 – Oznake sodišč

Oznaka

Sodišče

CC000

Ustavno sodišče

SC001

Vrhovno kasacijsko sodišče

SA002

Vrhovno upravno sodišče

AP100

Pritožbeno sodišče v Sofiji

PA101

Specializirano pritožbeno kazensko sodišče

PC105

Specializirano kazensko sodišče

DC110

Mestno sodišče v Sofiji

RC111

Okrožno sodišče v Sofiji

DC120

Sodišče province v Blagoevgradu

RC121

Okrožno sodišče v Blagoevgradu

RC122

Okrožno sodišče v Goce Delčevu

RC123

Okrožno sodišče v Petriču

RC124

Okrožno sodišče v Razlogu

RC125

Okrožno sodišče v Sandanskiju

DC130

Sodišče province v Vidinu

RC131

Okrožno sodišče v Belogradičiku

RC132

Okrožno sodišče v Vidinu

RC133

Okrožno sodišče v Kuli

DC140

Sodišče province v Vratsi

RC141

Okrožno sodišče v Bjali Slatini

RC142

Okrožno sodišče v Vratsi

RC143

Okrožno sodišče v Kneži

RC144

Okrožno sodišče v Kozloduju

RC145

Okrožno sodišče v Mezdri

RC146

Okrožno sodišče v Orjahovu

DC150

Sodišče province v Kjustendilu

RC151

Okrožno sodišče v Dupnitsi

RC152

Okrožno sodišče v Kjustendilu

DC160

Sodišče province v Montani

RC161

Okrožno sodišče v Berkovici

RC162

Okrožno sodišče v Lomu

RC163

Okrožno sodišče v Montani

DC170

Sodišče province v Perniku

RC171

Okrožno sodišče v Brezniku

RC172

Okrožno sodišče v Perniku

RC173

Okrožno sodišče v Radomiru

RC174

Okrožno sodišče v Tranu

DC180

Sodišče province v Sofiji

RC181

Okrožno sodišče v Botevgradu

RC182

Okrožno sodišče v Elin Pelinu

RC183

Okrožno sodišče v Etropoleju

RC184

Okrožno sodišče v Ihtimanu

RC185

Okrožno sodišče v Kostinbrodu

RC186

Okrožno sodišče v Pirdopu

RC187

Okrožno sodišče v Samokovu

RC188

Okrožno sodišče v Svogeju

RC189

Okrožno sodišče v Slivnici

AP200

Pritožbeno sodišče v Burgasu

DC210

Sodišče province v Burgasu

RC211

Okrožno sodišče v Ajtosu

RC212

Okrožno sodišče v Burgasu

RC213

Okrožno sodišče v Karnobatu

RC214

Okrožno sodišče v Malku Tarnovu

RC215

Okrožno sodišče v Nesebaru

RC216

Okrožno sodišče v Pomorieju

RC217

Okrožno sodišče v Sredecu

RC218

Okrožno sodišče v Carevu

DC220

Sodišče province v Slivenu

RC221

Okrožno sodišče v Kotelu

RC222

Okrožno sodišče v Novi Zagori

RC223

Okrožno sodišče v Slivenu

DC230

Sodišče province v Jambolu

RC231

Okrožno sodišče v Elhovu

RC232

Okrožno sodišče v Topolovgradu

RC233

Okrožno sodišče v Jambolu

AP300

Pritožbeno sodišče v Varni

DC310

Sodišče province v Varni

RC311

Okrožno sodišče v Varni

RC312

Okrožno sodišče v Devnji

RC313

Okrožno sodišče v Provadiji

DC320

Sodišče province v Dobriču

RC321

Okrožno sodišče v Balčiku

RC322

Okrožno sodišče v General Toševu

RC323

Okrožno sodišče v Dobriču

RC324

Okrožno sodišče v Kavarni

RC325

Okrožno sodišče v Tervelu

DC330

Sodišče province v Razgradu

RC331

Okrožno sodišče v Isperihu

RC332

Okrožno sodišče v Kubratu

RC333

Okrožno sodišče v Razgradu

DC340

Sodišče province v Silistri

RC341

Okrožno sodišče v Dulovu

RC342

Okrožno sodišče v Silistri

RC343

Okrožno sodišče v Tutrakanu

DC350

Sodišče province v Trgovištu

RC351

Okrožno sodišče v Omurtagu

RC352

Okrožno sodišče v Popovu

RC353

Okrožno sodišče v Trgovištu

DC360

Sodišče province v Šumnu

RC361

Okrožno sodišče v Velikem Preslavu

RC362

Okrožno sodišče v Novem Pazarju

RC363

Okrožno sodišče v Šumnu

AP400

Pritožbeno sodišče v Velikem Tarnovu

DC410

Sodišče province v Velikem Tarnovu

RC411

Okrožno sodišče v Velikem Tarnovu

RC412

Okrožno sodišče v Gorni Orjahovici

RC413

Okrožno sodišče v Eleni

RC414

Okrožno sodišče v Pavlikeniju

RC415

Okrožno sodišče v Svištovu

DC420

Sodišče province v Gabrovu

RC421

Okrožno sodišče v Gabrovu

RC422

Okrožno sodišče v Drjanovu

RC423

Okrožno sodišče v Sevlievu

RC424

Okrožno sodišče v Trjavni

DC430

Sodišče province v Loveču

RC431

Okrožno sodišče v Loveču

RC432

Okrožno sodišče v Lukovitu

RC433

Okrožno sodišče v Tetevenu

RC434

Okrožno sodišče v Trojanu

DC440

Sodišče province v Plevenu

RC441

Okrožno sodišče v Levskiju

RC442

Okrožno sodišče v Nikopolu

RC443

Okrožno sodišče v Plevenu

RC444

Okrožno sodišče v Červen Brjagu

DC450

Sodišče province v Ruseju

RC451

Okrožno sodišče v Bjali

RC452

Okrožno sodišče v Ruseju

AP500

Pritožbeno sodišče v Plovdivu

DC510

Sodišče province v Kardzhaliju

RC511

Okrožno sodišče v Ardinu

RC513

Okrožno sodišče v Krumovgradu

RC514

Okrožno sodišče v Kardzhaliju

RC515

Okrožno sodišče v Momchilgradu

DC520

Sodišče province v Pazardžiku

RC521

Okrožno sodišče v Velingradu

RC522

Okrožno sodišče v Pazardžiku

RC523

Okrožno sodišče v Panagjurištu

RC524

Okrožno sodišče v Pešteri

DC530

Sodišče province v Plovdivu

RC531

Okrožno sodišče v Asenovragu

RC532

Okrožno sodišče v Karlovu

RC533

Okrožno sodišče v Plovdivu

RC534

Okrožno sodišče v Parvomaju

DC540

Sodišče province v Smoljanu

RC541

Okrožno sodišče v Devinu

RC542

Okrožno sodišče v Zlatogradu

RC543

Okrožno sodišče v Madanu

RC544

Okrožno sodišče v Smoljanu

RC545

Okrožno sodišče v Čepelaru

DC550

Sodišče province v Stari Zagori

RC551

Okrožno sodišče v Kazanlaku

RC552

Okrožno sodišče v Radnevu

RC553

Okrožno sodišče v Stari Zagori

RC554

Okrožno sodišče v Čirpanu

RC555

Okrožno sodišče v Galabovu

DC560

Sodišče province v Haskovu

RC561

Okrožno sodišče v Dimitrovgradu

RC562

Okrožno sodišče v Svilengradu

RC563

Okrožno sodišče v Harmanliju

RC564

Okrožno sodišče v Haskovu

RC565

Okrožno sodišče v Ivaljovgradu

MA600

Vojaško pritožbeno sodišče

MC610

Vojaško sodišče v Sofiji

MC620

Vojaško sodišče v Plovdivu

MC630

Vojaško sodišče v Varni (zaprto)*

MC640

Vojaško sodišče v Plevenu (zaprto)*

MC650

Vojaško sodišče v Slivenu

AD701

Mestno upravno sodišče v Sofiji

AD702

Upravno sodišče province v Sofiji

AD703

Upravno sodišče v Blagoevgradu

AD704

Upravno sodišče v Burgasu

AD705

Upravno sodišče v Varni

AD706

Upravno sodišče v Velikem Tarnovu

AD707

Upravno sodišče v Vidinu

AD708

Upravno sodišče v Vratsi

AD709

Upravno sodišče v Gabrovu

AD710

Upravno sodišče v Dobriču

AD711

Upravno sodišče v Kjustendilu

AD712

Upravno sodišče v Kardžaliju

AD713

Upravno sodišče v Loveču

AD714

Upravno sodišče v Montani

AD715

Upravno sodišče v Pazardžiku

AD716

Upravno sodišče v Perniku

AD717

Upravno sodišče v Plevenu

AD718

Upravno sodišče v Plovdivu

AD719

Upravno sodišče v Razgradu

AD720

Upravno sodišče v Ruseju

AD721

Upravno sodišče v Silistri

AD722

Upravno sodišče v Slivenu

AD723

Upravno sodišče v Smoljanu

AD724

Upravno sodišče v Stari Zagori

AD725

Upravno sodišče v Trgovištu

AD726

Upravno sodišče v Haskovu

AD727

Upravno sodišče v Šumnu

AD728

Upravno sodišče v Jambolu

______________________________

* Vojaški sodišči v Varni in Plevenu sta zaprti od začetka leta 2014, vendar se te sodne oznake v ECLI uporabljajo za do zdaj objavljene sodne odločbe.

Tabela 2 – Oznaka vrste zadeve

Oznaka

Vrsta zadeve

01

Civilna zadeva na prvi stopnji

02

Kazenska zadeva na prvi stopnji

03

Notarska zadeva

04

Izvršilna zadeva

05

Civilna zadeva na drugi stopnji

06

Kazenska zadeva na drugi stopnji

07

Upravna zadeva

08

Zadeva podjetja

09

Poslovna zadeva

10

Poslovna zadeva na drugi stopnji

11

Zadeva podjetja na drugi stopnji

Zadnja posodobitev: 08/05/2024

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.