Evropska identifikacijska oznaka sodne prakse (ECLI)

Ciper

Vsebino zagotavlja
Ciper

Nacionalni koordinator za ECLI

Nacionalni koordinator za ECLI je služba za pravne publikacije – elektronski naslov:  publicationsc@sc.judicial.gov.cy

Koda države

Koda države za Ciper je: [CY]

Vzpostavitev nacionalne oznake ECLI

Natančna oblika oznake ECLI se še vedno obravnava in o njej še ni bilo odločeno.

Zadnja posodobitev: 11/03/2024

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.