Evropska identifikacijska oznaka sodne prakse (ECLI)

Češka

Vsebino zagotavlja
Češka

Nacionalni koordinator za ECLI

Vrhovno sodišče (Nejvyšší soud)
Burešova 571/20, Brno - Veveří, poštna številka: 657 37
Češka republika

Telefon: +420 541593111
Telefaks: +420 541213493

Podatkovni predal: kccaa9t

E-naslov: podatelna@nsoud.cz (kot zadevo navedite ECLI)
Spletišče: https://nsoud.cz/

Kontaktni osebi:

Petra Polišenská, Michal Ježek (od 1. avgusta 2022)

Oblikovanje nacionalne oznake ECLI (sintaksa oznake ECLI)

Identifikacijska oznaka ECLI se na Češkem uporablja od aprila 2012 za sklicevanje na vse sodbe vrhovnega sodišča (Nejvyšší soud) in od marca 2014 na vse sodbe ustavnega sodišča (Ústavní soud). Trenutno se uvaja tudi na ravni višjih in okrožnih sodišč. Po sodbah, označenih z identifikacijsko oznako ECLI, je omogočeno iskanje po tej oznaki tudi na spletiščih sodišč (sodbe vrhovnega sodišča na spletišču https://nsoud.cz/ in sodbe ustavnega sodišča na spletišču http://nalus.usoud.cz/).

Oznaka države

[CZ]: oznaka za Češko republiko

Oznake sodišč

[NS]: Nejvyšší soud (vrhovno sodišče Češke republike)

[US]: Ústavní soud (ustavno sodišče Češke republike)

Primer oznake ECLI za češke sodne odločbe

ECLI:CZ:NS:2012:[številka zadeve].1

[CZ] oznaka države(CZ za Češko republiko);

[NS] je oznaka sodišča, ki je izdalo sodbo (NS za vrhovno sodišče – Nejvyšší soud);

[2012] označuje leto izdaje sodbe;

[številka zadeve] ne vsebuje presledkov ali poševnic; ti se nadomestijo s piko;

številka [1] je opravilna številka sodne odločbe z isto številko zadeve. Vključitev opravilne številke zagotavlja, da se ista oznaka ECLI ne uporabi za označitev več kot ene sodbe enega sodišča v istem letu.

Sorodne povezave

https://nsoud.cz/

http://nalus.usoud.cz/

Zadnja posodobitev: 28/04/2023

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.