Izvirna jezikovna različica te strani češčina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.
Swipe to change

Evropska identifikacijska oznaka sodne prakse (ECLI)

Češka

Vsebino zagotavlja
Češka
Za izbrano jezikovno različico ni uradnega prevoda.
Tukaj je na voljo strojni prevod vsebine. Opozarjamo, da je prevod samo okviren. Lastnik te strani ne prevzema nikakršne odgovornosti glede kakovosti tega strojno prevedenega besedila.

Nacionalni koordinator za ECLI

Vrhovno sodišče (Nejvyšší soud)

Burešova 571/20, Brno – Veveří, poštna številka: 657 37

Češka republika

Telefon: +420 541 593 111

Telefaks: +420 541 213 493

Podatkovni predal: kccaa9t

E-naslov: podatelna@nsoud.cz (kot zadevo navedite ECLI)

Spletišče: http://www.nsoud.cz/

Kontaktna oseba: JUDr. Michal Malaník

Oblikovanje nacionalne oznake ECLI (sintaksa oznake ECLI)

Oznaka ECLI je bila v Češki republiki uvedena aprila 2012 za označevanje sodb vrhovnega sodišča (Nejvyšší soud). Od marca 2014 se uporablja tudi za označevanje sodb ustavnega sodišča (Ústavní soud). Sodbe teh sodišč se lahko iščejo po oznaki ECLI na spletiščih sodišč (sodbe vrhovnega sodišča na http://www.nsoud.cz/, sodbe ustavnega sodišča pa na http://nalus.usoud.cz/Search/Search.aspx).

Oznaka države

[CZ]: oznaka za Češko republiko

Oznake sodišč

[NS]: Nejvyšší soud (vrhovno sodišče Češke republike)

[US]: Ústavní soud (ustavno sodišče Češke republike)

Primer oznake ECLI za češke sodne odločbe

ECLI:CZ:NS:2012:spisová značka.1

[CZ] oznaka države (CZ za Češko republiko);

[NS] je oznaka sodišča, ki je izdalo sodbo (NS za vrhovno sodišče);

[2012] označuje leto izdaje sodbe;

[spisová značka] (številka zadeve) ne vsebuje presledkov ali poševnic; ti se nadomestijo s piko;

številka [1] je opravilna številka sodne odločbe z isto številko zadeve. Vključitev opravilne številke zagotavlja, da se ista oznaka ECLI ne uporabi za označitev več kot ene sodbe enega sodišča v istem letu.

Sorodne povezave

http://www.nsoud.cz/

http://nalus.usoud.cz/Search/Search.aspx

Zadnja posodobitev: 15/06/2020

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.