Evropska identifikacijska oznaka sodne prakse (ECLI)

Danska

Vsebino zagotavlja
Danska

Nacionalni koordinator za ECLI

Domstolsstyrelsen
St. Kongensgade 1-2
1264 København K.
Telefon: 70 103322
post@domstolsstyrelsen.dk

Koda države

Koda države za Dansko je: [DK]

Vzpostavitev nacionalne oznake ECLI

Podatki bodo posredovani pozneje.

Zadnja posodobitev: 24/10/2019

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.