Evropska identifikacijska oznaka sodne prakse (ECLI)

Estonija

Vsebino zagotavlja
Estonija

Od leta 2018 je mogoče iskati po estonski sodni praksi, ki je bila objavljena in je v veljavi, z uporabo ECLI, tj. evropskega identifikatorja sodne prakse. Z identifikatorjem je mogoče hitreje in lažje najti estonsko sodno prakso. Uvedba ECLI podpira tudi izvajanje načel odprtih podatkov. ECLI je vključen tudi na stran z metapodatki za sodno prakso, ki se odpre v zadetkih iskanja.

Identifikator ECLI je bil od druge polovice leta 2016 dodan vsem odločbam vrhovnega sodišča ter okrožnih in okrajnih sodišč.

Objavljena sodna praksa vsebuje oznako ECLI od druge polovice leta 2016, številka pa je sestavljena iz petih sestavnih delov, ločenih z dvopičjem (na primer: ECLI:EE:RK:2016:1.16.2798.84)

ECLI – Evropska identifikacijska oznaka sodne prakse; EE – identifikator države; RK – identifikator sodišča; 2016 – leto objave; 1.16.2798.84 – (npr. 1-16-2798/84) v številki sodne zadeve se simbola „-“ in „/“ nadomestita s pikami, na koncu pa se doda zaporedna kontrolna številka „84“.

Številka ECLI se lahko uporabljajo tudi kot URL, iskanje pa se lahko opravi z uporabo naslednje logike (pri čemer „kohtulahendid“ pomeni „sodna praksa“):

.../Kohtulahendid/ECLI/ECLI:EE – vsa sodna praksa z identifikatorjem ECLI
.../kohtulahendid/ecli/ECLI:EE:RK:2016 – vsa sodna praksa vrhovnega sodišča v letu 2016
.../kohtulahendid/ecli/ECLI:EE:RK:2016:1.16.2798.84 – specifična sodba vrhovnega sodišča

Identifikatorji sodišč so naslednji:

RK – vrhovno sodišče
TLRK – okrožno sodišče v Talinu
TRRK – okrožno sodišče v Tartuju
TLHK – upravno sodišče v Talinu
TRHK – upravno sodišče v Tartuju
HMK – okrajno sodišče v Harjuju
PMK – okrajno sodišče v Pärnuju
TMK – okrajno sodišče v Tartuju
VMK – okrajno sodišče v Viruju

Zadnja posodobitev: 07/12/2021

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.