Evropska identifikacijska oznaka sodne prakse (ECLI)

Evropske unije

Vsebino zagotavlja
Evropske unije

Sodišče Evropske unije (ECLI-Coordinator@curia.europa.eu) je koordinator za ECLI za vse jurisdikcije Unije.

Šifra države

„Šifra države“ za Sodišče Evropske unije, ki jo je treba uporabiti v drugem delu oznake ECLI, je: [EU]

Oblikovanje oznake ECLI

Sestavni deli oznake ECLI za prepoznavo odločb Sodišča Evropske unije:

  • Kratica ECLI
  • Šifra države: EU
  • Šifra sodišča:

C = Sodišče

T = Splošno sodišče

F = Sodišče za uslužbence Evropske unije

  • Leto izdaje odločbe (zapis LLLL)
  • Opravilno številko sestavlja:

zaporedna številka zadeve na jurisdikcijo na leto.

Primeri:

ECLI:EU:C:1998:27 je 27. dokument Sodišča z oznako ECLI v letu 1998.

ECLI:EU:T:2012:426 je 426. dokument Splošnega sodišča z oznako ECLI v letu 2012.

ECLI:EU:F:2010:80 je 80. dokument Sodišča za uslužbence Evropske unije z oznako ECLI v letu 2010.

Sorodne povezave

EUR-Lex

Curia

Zadnja posodobitev: 28/09/2021

Stran vzdržuje Evropska komisija. Informacije na teh straneh ne izražajo nujno uradnega stališča Evropske komisije. Komisija ne sprejema nobene odgovornosti v zvezi z informacijami in podatki, vsebovanimi ali navedenimi v tem dokumentu. Pravila glede avtorskih pravic spletnih strani EU so navedena v pravnem obvestilu.