Evropska identifikacijska oznaka sodne prakse (ECLI)

Finska

Finska bo uporabljala evropski identifikator sodne prakse (ECLI) v vseh podatkovnih zbirkah sodne prakse Finlex, ki je nacionalna pravna zbirka podatkov.

Vsebino zagotavlja
Finska

Nacionalni koordinator za ECLI

Nacionalni koordinator za ECLI je Aki Hietanen na finskem ministrstvu za pravosodje. Elektronski naslov: finlex@om.fi.

Oznaka države

Oznaka države za Finsko je [FI].

Oblikovanje nacionalne oznake ECLI

Finska bo uporabljala evropski identifikator sodne prakse (ECLI) v vseh podatkovnih zbirkah sodne prakse Finlex, ki je nacionalna pravna zbirka podatkov. Uporaba identifikatorja je bila najprej preizkušena v podatkovnih zbirkah sodne prakse finskega vrhovnega sodišča (korkein oikeus) in vrhovnega upravnega sodišča (korkein hallinto-oikeus). Identifikator se bo uporabljal tudi v podatkovnih zbirkah pritožbenih sodišč (hovioikeudet), upravnih sodišč (hallinto-oikeudet) in posebnih sodišč (erityistuomioistuimet). V letu 2017 bodo metapodatkom v sodbah dodani metapodatki ECLI. Metapodatki iz pobude Dublin Core Metadata se že uporabljajo v podatkovnih zbirkah sodne prakse Finlex.

ECLI se uporablja tudi v podatkovni zbirki sodne prakse Finlex, ki vsebuje sklicevanja na sodne odločbe iz finske pravne literature od leta 1926. Sodna praksa med drugim obsega sodbe finskega vrhovnega sodišča, vrhovnega upravnega sodišča, prizivnih sodišč, Evropskega sodišča za človekove pravice in Sodišča Evropske unije.

Oblikovanje nacionalne oznake ECLI

Vrhovno sodišče: ECLI:FI:KKO:2017:21

Vrhovno upravno sodišče: ECLI:FI:KKO:2017:63

– za povzetke zadev: ECLI:FI:KHO:2010:T3764

Prizivna sodišča:

 • Prizivno sodišče v Helsinkih (Helsingin hovioikeus) – ECLI:FI:HELHO:2011:5
 • Prizivno sodišče vzhodne Finske (Itä-Suomen hovioikeus) – ECLI:FI:ISHO:2011:4
 • Prizivno sodišče v Kouvoli (Kouvolan hovioikeus) – ECLI:FI:KOUHO:2009:3
 • Prizivno sodišče v Rovaniemiju (Rovaniemen hovioikeus) – ECLI:FI:RHO:2010:8
 • Prizivno sodišče v Turkuju (Turun hovioikeus) – ECLI:FI:THO:2011:2
 • Prizivno sodišče v Vaasi (Vaasan hovioikeus) – ECLI:FI:VHO:2011:7

Upravna sodišča:

 • Upravno sodišče v Helsinkih (Helsingin hallinto-oikeus) – ECLI:FI:HELHAO:2011:11.0378.255
 • Upravno sodišče v Hämeenlinni (Hämeenlinnan hallinto-oikeus) – ECLI:FI:HAMHAO:2011:11.0378.255
 • Upravno sodišče v Kouvoli (Kouvolan hallinto-oikeus) – ECLI:FI:KOUHAO:2011:11.0379.25
 • Upravno sodišče v Kuopiu (Kuopion hallinto-oikeus) – ECLI:FI:KUOHAO:2011:11.0377.25
 • Upravno sodišče v Ouluju (Oulun hallinto-oikeus) – ECLI:FI:OULHAO:2011:11.0375.25
 • Upravno sodišče v Rovaniemiju (Rovaniemen hallinto-oikeus) – ECLI:FI:ROVHAO:2011:11.0373.25
 • Upravno sodišče v Turkuju (Turun hallinto-oikeus) – ECLI:FI:TURHAO:2011:11.0293.15
 • Upravno sodišče v Vaasi (Vaasan hallinto-oikeus) – ECLI:FI:VAAHAO:2011:11.0371.25
 • Upravno sodišče na Ålandskih otokih (Ahvenanmaan hallinto-oikeus) – ECLI:FI:AALHAO:2011:11.0372.25

Zavarovalno sodišče (Vakuutusoikeus) – ECLI:FI:VAKO:2016:3003

Delovno sodišče (Työtuomioistuin) – ECLI:FI:TT:2016:128

Tržno sodišče (Markkinaoikeus) – ECLI:FI:MAO:2010:595

Sorodne povezave

Finlex – nacionalna podatkovna zbirka predpisov

Zadnja posodobitev: 19/05/2024

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.