Evropska identifikacijska oznaka sodne prakse (ECLI)

Grčija

Vsebino zagotavlja
Grčija

Grčija trenutno sodeluje v sistemu ECLI, z državnim svetom (Symvoúlio tis Epikrateías).

Ni enotne elektronske podatkovne zbirke, ki bi vključevala vse odločbe nacionalnih sodišč.

Na spletu obstajajo elektronske podatkovne zbirke sodne prakse:

Obstajajo tudi naročniške podatkovne zbirke.

Na primer:

Zadnja posodobitev: 12/03/2024

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.