Evropska identifikacijska oznaka sodne prakse (ECLI)

Italija

Vsebino zagotavlja
Italija

Nacionalni koordinator za ECLI

Nacionalni koordinator za ECLI še ni bil imenovan. Naloge koordinatorja za zdaj opravlja Generalna direkcija za avtomatizirane informacijske sisteme (Direzione Generale Sistemi Informativi Automatizzati – DGSIA) Ministrstva za pravosodje.

Koda države

Koda države za Italijo je: [IT].

Vzpostavitev nacionalne oznake ECLI

V okviru dejavnosti, ki so v poskusni fazi, se pripravlja predlog za uvedbo oznake ECLI. Natančneje, pripravljajo se pravila o sestavi opravilnih številk za dokumente sodne prakse, kot je predpisana v standardu za ECLI, pri čemer se uporablja sklop dostopnih metapodatkov za zagotovitev edinstvenosti vsake identifikacijske oznake.

Zadnja posodobitev: 13/10/2020

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.