Evropska identifikacijska oznaka sodne prakse (ECLI)

Latvija

Vsebino zagotavlja
Latvija

Nacionalni koordinator za ECLI

Nacionalni koordinator za ECLI je sodna uprava (Tiesu administrācija).

Kontaktni e-naslov: pasts@ta.gov.lv

Šifra države

Šifra države za Latvijo je: [LV]

Oblikovanje nacionalne oznake ECLI

V Latviji je bila oznaka ECLI uvedena septembra 2017. ECLI se dodeli vsem sodnim odločbam, vnesenim v informacijski sistem sodišča, razen odločbam, ki so bile sprejete v obliki resolucij in odločb preiskovalnih sodnikov. Javno dostopne sodne odločbe so objavljene na spletišču: https://www.elieta.lv/web/.

Struktura elementov v latvijski oznaki ECLI

ECLI:LV:AAAAAAA:BBBB:CCDD.E12345678.90.FF, pri čemer:

ECLI je nespremenljiva označba evropskega identifikatorja sodne prakse;

LV je nespremenljiva šifra države: mednarodna oznaka Republike Latvije;

AAAAAAA je šifra sodišča;

BBBB je leto sodne odločbe;

CCDD.E12345678.90 je zaporedna številka sodne odločbe, pri čemer predstavljajo:

CC – dve števki meseca, v katerem je bila sodna odločba sprejeta;

DD – dve števki dne, na katerega je bila sodna odločba sprejeta;

E12345678 – številko zadeve, kadar te ni, pa arhivsko številko ali številko vloge;

90 – zaporedno številko sodne odločbe v zadevi ali pri obravnavi zahtevka, če ni številke zadeve;

FF je vrsta sodne odločbe (RS (seja za dodelitev), L (sklep), S (sodba), BL (dodatna odločitev)).

Primer: sodna odločba ECLI:LV:RAT:2016:1201.C28087609.1.S (ECLI pomeni evropski identifikator sodne prakse, LV je mednarodna oznaka Republike Latvije, RAT je oznaka okrožnega sodišča v Rigi (Rīgas apgabaltiesa), 2016 je letnica sodne odločbe, 1201 je datum sodne odločbe (1. december), C28087609 je številka zadeve v skladu s postopkom iz tega poglavja; 1 je zaporedna številka sodne odločbe, S pa pomeni sodbo).

Šifre latvijskih sodišč

Šifra sodišča

Naziv

AT

Vrhovno sodišče (Augstākā Tiesa)

KUAT

Regionalno sodišče regije Kurzeme (Kurzemes apgabaltiesa)

LAAT

Regionalno sodišče regije Latgale (Latgales apgabaltiesa)

RAT

Regionalno sodišče v Rigi (Rīgas apgabaltiesa)

VAT

Regionalno sodišče regije Vidzeme (Vidzemes apgabaltiesa)

ZAT

Regionalno sodišče regije Zemgale (Zemgales apgabaltiesa)

ADRJJTN

Okrajno upravno sodišče (Administratīvā rajona tiesa), Sodišče Jelgava (Jelgavas tiesu nams)

ADRJLTN

Okrajno upravno sodišče (Administratīvā rajona tiesa), Sodišče Liepāja (Liepājas tiesu nams)

ADRJRTN

Okrajno upravno sodišče (Administratīvā rajona tiesa), Sodišče Rēzekne (Rēzeknes tiesu nams)

ADRJRIT

Okrajno upravno sodišče (Administratīvā rajona tiesa), Sodišče Riga (Rīgas tiesu nams)

ADRJVTN

Okrajno upravno sodišče (Administratīvā rajona tiesa), Sodišče Valmiera (Valmieras tiesu nams)

AIRT

Okrajno sodišče Aizkraukle (Aizkraukles rajona tiesa)

ALRT

Okrajno sodišče Alūksne (Alūksnes rajona tiesa)

BSRT

Okrajno sodišče Bauska (Bauskas rajona tiesa)

CERT

Okrajno sodišče Cēsis (Cēsu rajona tiesa)

DAUT

Mestno sodišče Daugavpils (Daugavpils tiesa)

DORT

Okrajno sodišče Dobele (Dobeles rajona tiesa)

GURT

Okrajno sodišče Gulbene (Gulbenes rajona tiesa)

JELT

Mestno sodišče Jelgava (Jelgavas tiesa)

JERT

Okrajno sodišče Jēkabpils (Jēkabpils rajona tiesa)

KURT

Okrajno sodišče Kuldīga (Kuldīgas rajona tiesa)

LIET

Mestno sodišče Liepāja (Liepājas tiesa)

LIRT

Okrajno sodišče Limbaži (Limbažu rajona tiesa)

MART

Okrajno sodišče Madona (Madonas rajona tiesa)

OGRT

Okrajno sodišče Ogre (Ogres rajona tiesa)

REZT

Mestno sodišče Rēzekne (Rēzeknes tiesa)

RPT

Mestno sodišče v Rigi (Rīgas pilsētas tiesa)

RLPT

Okrožno sodišče predmestja Latgale v Rigi (Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesa)

RVPT

Okrožno sodišče predmestja Vidzeme v Rigi (Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesa)

RZRT

Okrajno mestno sodišče Riga sever (Rīgas pilsētas Ziemeļu rajona tiesa)

RIRT

Okrožno sodišče v Rigi (Rīgas rajona tiesa)

SART

Okrajno sodišče Saldus (Saldus rajona tiesa)

SIRT

Mestno sodišče Sigulda (Siguldas tiesa)

TART

Okrajno sodišče Talsi (Talsu rajona tiesa)

TURT

Okrajno sodišče Tukums (Tukuma rajona tiesa)

VART

Okrajno sodišče Valka (Valkas rajona tiesa)

VLRT

Okrajno sodišče Valmiera (Valmieras rajona tiesa)

VENT

Mestno sodišče Ventspils (Ventspils tiesa)

ELT Gospodarsko sodišče (Ekonomisko Lietu Tiesas)
Zadnja posodobitev: 05/04/2024

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.