Evropska identifikacijska oznaka sodne prakse (ECLI)

Litva

Vsebino zagotavlja
Litva

Nacionalni koordinator za ECLI

Nacionalni koordinator za ECLI je Nacionalna sodna uprava, L.Sapiegos gatvė 15, LT-10312 Vilnius, Litva. Telefon: +370 52662981, elektronski naslov: info@teismai.lt.

Koda države

Koda države za Litvo je: [LT].

Vzpostavitev nacionalne oznake ECLI

ECLI se v Litvi še ne uporablja.

Zadnja posodobitev: 07/04/2023

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.