Evropska identifikacijska oznaka sodne prakse (ECLI)

Luksemburg

Vsebino zagotavlja
Luksemburg

Luksemburg trenutno še proučuje možnost uvedbe evropske identifikacijske oznake sodne prakse (European Case Law Identifier – ECLI)

Zadnja posodobitev: 20/12/2018

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.