Evropska identifikacijska oznaka sodne prakse (ECLI)

Malta

Vsebino zagotavlja
Malta

Nacionalni koordinator za ECLI

Nacionalni koordinator za ECLI je pravosodje Malte (courts.csa@courtservices.mt).

Oznaka države

Oznaka države za Malto je: [MT]

Vzpostavitev nacionalne oznake ECLI

Na Malti številke ECLI ni mogoče sestaviti iz podatkov o posamezni sodbi, ki so na voljo uporabniku. Ta se samodejno ustvari, ko se sodba vnese v pravosodni sistem.

Zadnja posodobitev: 13/10/2020

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.