Izvirna jezikovna različica te strani nizozemščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.
Swipe to change

Evropska identifikacijska oznaka sodne prakse (ECLI)

Nizozemska

Vsebino zagotavlja
Nizozemska
Za izbrano jezikovno različico ni uradnega prevoda.
Tukaj je na voljo strojni prevod vsebine. Opozarjamo, da je prevod samo okviren. Lastnik te strani ne prevzema nikakršne odgovornosti glede kakovosti tega strojno prevedenega besedila.

Nacionalni koordinator za ECLI (evropska identifikacijska oznaka sodne prakse )

Nacionalni koordinator za ECLI je Svet za pravosodje (Raad voor de rechtspraak): ecliservice@rechtspraak.nl.

Koda države

Koda države za Nizozemsko je: [NL]

Vzpostavitev nacionalne oznake ECLI

Na Nizozemskem je bila oznaka ECLI uvedena 28. junija 2013. Dodeli se lahko:

a) vsem sodnim odločbam, objavljenim na spletni strani Sveta za pravosodje: http://www.rechtspraak.nl/;

b) vsem disciplinskim odločbam, objavljenim na spletni strani združenih disciplinskih organov: http://www.tuchtrecht.nl/;

c) vsem sodnim odločbam, ki niso objavljene na spletni strani pod točkama (a) in (b), so pa objavljene v revijah ali podatkovnih zbirkah, in sodnim odločbam, objavljenim komercialno z „odprtim dostopom“. Uredniki revij ali upravitelji podatkovnih zbirk, ki želijo registrirati svoje odločbe, lahko to storijo prek zgoraj navedenega elektronskega naslova;

d) vsem sodnim odločbam, ki se hranijo v notranji podatkovni zbirki Sveta za pravosodje.

Ne glede na to, ali je sama odločba objavljena na eni od teh dveh zgoraj navedenih spletnih strani, spletna stran http://www.rechtspraak.nl/ objavlja vse nizozemske oznake ECLI, skupaj z (vsaj) imenom organa, ki je izdal odločbo, datumom odločbe in številko zadeve. Podatki o objavi, če so znani, so na voljo tudi za vsako poročanje o odločbi v publikacijah ali podatkovnih zbirkah.

Nizozemske oznake ECLI so sestavljene iz naslednjih elementov:

  • „ECLI“;
  • koda države „NL“;
  • koda sodišča – glej pod naslovom „Kode sodišč ECLI“;
  • leto sprejetja odločbe;
  • serijska številka. Obstajata dve možnosti oblike.
    • Pred 28. junijem 2013 so praktično vse odločbe, objavljene na Nizozemskem, dobile oznako „LJN“ (Landelijk JurisprudentieNummer oziroma državno številko zadeve). Ta oznaka LJN je bila vedno sestavljena iz dveh črk in štirih številk, npr.: „AB1234“. Zaradi doslednosti je bila ta oznaka LJN vključena v peti del oznake ECLI.
    • Od 28. junija 2013 se oznaka LJN nič več ne dodeljuje. Vse odločbe, ki jim je bila oznaka ECLI dodeljena po tem datumu, imajo zaporedno serijsko številko, ki vsebuje le številke. Taki primeri obstajajo tudi za odločbe, izdane pred 28. junijem 2013.

Kode najpomembnejših sodišč

Nizozemska ima veliko sodišč. Kode najpomembnejših nizozemskih sodišč so navedene v nadaljevanju.

Organizacija sodišč na Nizozemskem se je 1. januarja 2013 močno spremenila. Sodišča, ki 1. januarja 2013 niso več obstajala, so označena kot „opuščena“. Nadaljnja sprememba se je zgodila 1. aprila 2013. Tudi sodišča, ki ne obstajajo več od tega datuma, so označena kot „opuščena“.

Najvišja sodišča

HR

Hoge Raad (vrhovno sodišče)

PHR

Parket bij de Hoge Raad (urad državnega tožilca pri vrhovnem sodišču) (generalni pravobranilec)

RVS

Raad van State (vrhovno upravno sodišče (državni sodni svet))

CRVB

Centrale Raad van Beroep (sodišče najvišje stopnje za zadeve socialne varnosti)

CBB

College van Beroep voor het bedrijfsleven (upravno sodišče najvišje stopnje za trgovinske in gospodarske zadeve)

Pritožbena sodišča

GHAMS

Gerechtshof Amsterdam (pritožbeno sodišče v Amsterdamu)

GHARL

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden

GHARN

Gerechtshof Arnhem (opuščeno)

GHDHA

Gerechtshof Den Haag

GHLEE

Gerechtshof Leeuwarden (opuščeno)

GHSGR

Gerechtshof 's-Gravenhage (opuščeno)

GHSHE

Gerechtshof 's-Hertogenbosch

Okrožna sodišča

RBALK

Rechtbank Alkmaar (okrožno sodišče v Alkmaarju) (opuščeno)

RBALM

Rechtbank Almelo (opuščeno)

RBAMS

Rechtbank Amsterdam

RBARN

Rechtbank Arnhem (opuščeno)

RBASS

Rechtbank Assen (opuščeno)

RBBRE

Rechtbank Breda (opuščeno)

RBDHA

Rechtbank Den Haag

RBDOR

Rechtbank Dordrecht (opuščeno)

RBGEL

Rechtbank Gelderland

RBGRO

Rechtbank Groningen (opuščeno)

RBHAA

Rechtbank Haarlem (opuščeno)

RBLEE

Rechtbank Leeuwarden (opuščeno)

RBLIM

Rechtbank Limburg

RBMAA

Rechtbank Maastricht (opuščeno)

RBMID

Rechtbank Middelburg (opuščeno)

RBMNE

Rechtbank Midden-Nederland

RBNHO

Rechtbank Noord-Holland

RBNNE

Rechtbank Noord-Nederland

RBOBR

Rechtbank Oost-Brabant

RBONE

Rechtbank Oost-Nederland (opuščeno)

RBOVE

Rechtbank Overijssel

RBROE

Rechtbank Roermond (opuščeno)

RBROT

Rechtbank Rotterdam

RBSGR

Rechtbank 's-Gravenhage (opuščeno)

RBSHE

Rechtbank 's-Hertogenbosch (opuščeno)

RBUTR

Rechtbank Utrecht (opuščeno)

RBZLY

Rechtbank Zwolle-Lelystad (opuščeno)

RBZUT

Rechtbank Zutphen (opuščeno)

RBZWB

Rechtbank Zeeland-West-Brabant

Vse kode sodišč

Celoten seznam kod nizozemskih sodišč po abecednem vrstnem redu je na voljo v prilogi Annex PDF (73 Kb) NL. Organi, ki ne obstajajo več, so označeni kot „opuščeni“.

Zadnja posodobitev: 14/12/2020

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.