Evropska identifikacijska oznaka sodne prakse (ECLI)

Portugalska

Vsebino zagotavlja
Portugalska

Nacionalni koordinator za ECLI

Naslov: Rua Duque de Palmela, n.º 23, 1250-097 Lisboa – Portugal

Telefon: +351 213 220 020
Faks: +351 213 474 918

E-naslov: csm@csm.org.pt
Spletno mesto: https://www.csm.org.pt/

Oznaka države

Oznaka države za Portugalsko je [PT].

Oblikovanje nacionalne oznake ECLI

Portugalska je novembra 2018 zaključila uvedbo evropskega identifikatorja sodne prakse (ECLI) v okviru projekta, ki ga sofinancira Evropska unija kot del programa za pravosodje za obdobje 2014–2020 Generalnega direktorata za pravosodje in potrošnike (GD JUST) na skupno pobudo Vrhovnega sodnega sveta in Inštituta za finančno poslovodenje in pravosodno opremo.

Identifikator ECLI trenutno zajema odločbe vrhovnih sodišč, in sicer:

 • Vrhovno sodišče (Supremo Tribunal de Justiça)
 • Višje sodišče v Coimbri (Tribunal da Relação de Coimbra)
 • Višje sodišče v Évori (Tribunal da Relação de Évora)
 • Višje sodišče v Guimarãesu (Tribunal da Relação de Évora)
 • Višje sodišče v Lizboni (Tribunal da Relação de Lisboa)
 • Višje sodišče v Portu (Tribunal da Relação do Porto).

Do novega nacionalnega iskalnika sodne prakse je mogoče dostopati prek spletnega mesta https://jurisprudencia.csm.org.pt/ z dodeljenim evropskim identifikatorjem.

Oznaka ECLI na Portugalskem je sestavljena iz naslednjih elementov:

 • «ECLI»;
 • oznaka države: «PT»
 • oznaka sodnega organa: «STJ», «TRL», «TRP», «TRC», «TRE» ali «TRG» (trenutno je ECLI na voljo za identifikacijo odločb, ki jih izdajo vrhovno sodišče in višja sodišča v Lizboni, Portu, Coimbri, Évori in Guimarãesu);
 • leto izdaje sodbe;
 • serijska številka, ki v portugalskem primeru temelji na številki zadeve (včasih skupaj z identifikacijskimi oznakami, uporabljenimi pri dodeljevanju zadev na višjih sodiščih).

Elementi so med seboj ločeni z dvopičjem.

Primer portugalske oznake ECLI:

Identifikator ECLI:PT:TRC:2017:198.15.3GCACB.C1 ustreza sodbi, ki jo je na Portugalskem (PT) izdalo višje sodišče v Coimbri (Tribunal da Relação de Coimbra – TRC) leta 2017 v zadevi 198/15.3GCACB.

Zadnja posodobitev: 18/12/2023

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.