Evropska identifikacijska oznaka sodne prakse (ECLI)

Romunija

Vsebino zagotavlja
Romunija

Nacionalni koordinator za ECLI

Nacionalni koordinator za ECLI je Ministrstvo za pravosodje – dti@just.ro

Oznaka države

Oznaka države za Romunijo je [RO]

Oblikovanje nacionalne oznake ECLI

Na romunskih sodiščih je bila oznaka ECLI uvedena konec leta 2015.

Oznaka ECLI se z uporabo elektronskega sistema vodenja zadev (ECRIS) samodejno dodeli sodbam, ki jih od leta 2007 izrekajo sodišča (vrhovno kasacijsko sodišče, pritožbena sodišča, razsodišča in okrožna sodišča). Za sodbe, izrečene po 15. decembru 2015, se ECLI pojavlja tudi v papirni obliki.

Trenutno ni spletne zbirke podatkov o nacionalni sodni praksi, povezane z iskalnikom ECLI na portalu e-pravosodje. Obstaja pa zbirka podatkov, v kateri so vse sodbe, ki so jih leta 2010 izrekla romunska sodišča, povzete iz sistema ECRIS in objavljene v anonimizirani obliki – ROLII, ki se trenutno razvija.

V Romuniji je oznaka ECLI sestavljena iz:

  • „ECLI“;
  • oznake države „RO“;
  • oznake sodišča – seznam oznak sodišč je na voljo tukaj  PDF (256 Kb) RO;
  • leto izdaje sodbe;
  • zaporedna številka, sestavljena iz interne številke ustreznega elektronskega registra v sistemu ECRIS (enoličnega za sodišče) in številke sodbe, kot je določena v registru sodnih odločb (enolična za register).

Primer:

Oznaka ECLI, dodeljena sodbi okrožnega sodišča v Bukarešti 4, bi lahko bila takšna: ECLI:RO:JDS4B:2017:001.004053, pri čemer je JDS4B oznaka sodišča, 2017 leto sodbe, 001 interna številka ustreznega elektronskega registra v sistemu ECRIS in 004053 številka sodbe.

Zadnja posodobitev: 07/12/2021

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.