Evropska identifikacijska oznaka sodne prakse (ECLI)

Španija

Vsebino zagotavlja
Španija

Nacionalni koordinator za ECLI

Nacionalni koordinator za ECLI je CENDOJ (CENTRO DE DOCUMENTACION JUDICIAL), Center za sodno dokumentacijo, ki je tehnični organ v okviru španskega splošnega sodnega sveta: cendoj.ecli@cgpj.es.

Oznaka države

Oznaka za Španijo: [ES]

Oblikovanje nacionalne oznake ECLI

Oznaka ECLI je bila v Španiji uvedena novembra 2012.

To je bilo mogoče, ker je od začetka projekta ECLI 27. oktobra 2011 že obstajala nacionalna identifikacijska oznaka sodne prakse v Španiji, imenovana ROJ (Repositorio Oficial de Jurisprudencia) – uradna zbirka sodne prakse, ki vsebuje odločbe vseh španskih sodišč, od sodišč prve stopnje do vrhovnega sodišča.

Na spletišču https://www.poderjudicial.es je vsem državljanom omogočen vpogled v odločbe vseh španskih sodišč. Trenutno je dostopnih 5 600 000 sodnih odločb, število pa se vsako leto povečuje. Sodniki in višji sodniki, tožilci in sodni uradniki imajo dostop do omejenega okolja z dodatnimi informacijami in povezavami v zvezi s sodno prakso ustavnega sodišča (Tribunal Constitucional) in Sodišča Evropske unije ter nacionalno in mednarodno zakonodajo in doktrino: https://www.poderjudicial.es.

Trenutno uporabljamo nacionalno identifikacijsko oznako ROJ oziroma identifikacijsko oznako CENDOJ-a, ker je to uradni organ za razširjanje španske sodne prakse, in ECLI na evropski ravni. Na portalu e-pravosodje je od leta 2014 dostopnih 2 500 000 odločb vrhovnega sodišča (Tribunal Supremo), nacionalnega višjega sodišča (Audiencia Nacional), višjih sodišč (Tribunales Superiores de Justicia) in deželnih sodišč (Audiencias Provinciales), kot tudi izbor odločb sodišč prve stopnje (Primera Instancia), ki imajo pravni pomen ali družbeni učinek. Z nalaganjem v sistem se število odločb vsak dan povečuje. Proces vključevanja ECLI je bil v Španiji uspešno zaključen, trenutno pa smo partner v projektu BO-ECLI.

Oznaka ECLI je v Španiji sestavljena iz naslednjih elementov:

  • ECLI;
  • oznaka države: ES;
  • oznaka sodišča: kratica sodišča, ki je izdalo sodno odločbo – glej oddelek „Oznake sodišč za ECLI“;
  • leto izdaje sodne odločbe;
  • zaporedna številka, ki je v Španiji številka nacionalne identifikacijske oznake ROJ. Ko torej sodna odločba dobi ROJ, se lahko samodejno ustvari ustrezna oznaka ECLI.
  • Poleg tega se v primeru odredb (Autos) na koncu zaporedne številke doda črka „A“.

PRIMERI:

Kadar je ROJ: nacionalna identifikacijska oznaka sodne prakse.

1) *Sodba nacionalnega višjega sodišča z dne 30. maja 2014. Kazensko sodišče, oznaka ROJ: SAN 2389/2014

Ustrezna oznaka ECLI:

ECLI:ES:AN:2014:2389

2) *Sodba višjega sodišča z dne 15. aprila 2011. Pritožbeni senat Burgos, avtonomna skupnost Kastilja-Leon, oznaka ROJ: STSJ CL 782/2011

Ustrezna oznaka ECLI:

ECLI:ES:TSJCL:2011:782

Odredba senata za kazenske zadeve nacionalnega višjega sodišča z dne 29. oktobra 2015, oznaka ROJ: ANN 199/2015

Ustrezna oznaka ECLI:

ECLI:ES:AN:2015:199A

Oznake sodišč za ECLI:

V Španiji je oznaka sodišča za ECLI kratica sodišča, ki je izdalo sodbo, in ustreza kratici iz nacionalne identifikacijske oznake ROJ.

KRATICA

IME

---------------------

---------------------------------------------------------------

TS

Tribunal Supremo (vrhovno sodišče)

AN

Audiencia Nacional (nacionalno višje sodišče)

TSJAND

Tribunal Superior de Justicia Andalucía (višje sodišče Andaluzija)

TSJAR

Tribunal Superior de Justicia Aragón (višje sodišče Aragonija)

TSJAS

Tribunal Superior de Justicia Asturias (višje sodišče Asturija)

TSJBAL

Tribunal Superior de Justicia Baleares (višje sodišče Balearski otoki)

TSJICAN

Tribunal Superior de Justicia Canarias (višje sodišče Kanarski otoki)

TSJCANT

Tribunal Superior de Justicia Cantabria (višje sodišče Kantabrija)

TSJCL

Tribunal Superior de Justicia Castilla y León (višje sodišče Kastilja-Leon)

TSJCLM

Tribunal Superior de Justicia Castilla la Mancha (višje sodišče Kastilja-La Manča)

TSJCAT

Tribunal Superior de Justicia Cataluña (višje sodišče Katalonija)

TSJCV

Tribunal Superior de Justicia Comunidad Valenciana (višje sodišče Valencijska skupnost)

TSJEXT

Tribunal Superior de Justicia Extremadura (višje sodišče Extremadura)

TSJGAL

Tribunal Superior de Justicia Galicia (višje sodišče Galicija)

TSJLR

Tribunal Superior de Justicia La Rioja (višje sodišče La Rioja)

TSJMAD

Tribunal Superior de Justicia Madrid (višje sodišče Madrid)

TSJMU

Tribunal Superior de Justicia Murcia (višje sodišče Murcija)

TSJNAV

Tribunal Superior de Justicia Navarra (višje sodišče Navara)

TSJPV

Tribunal Superior de Justicia País Vasco (višje sodišče Baskija)

TSJCE

Tribunal Superior de Justicia Ceuta (višje sodišče Ceuta)

TSJML

Tribunal Superior de Justicia Melilla (višje sodišče Melilla)

APVI

Audiencia Provincial Álava (deželno sodišče Álava)

APAB

Audiencia Provincial Albacete (deželno sodišče Albacete)

APA

Audiencia Provincial Alicante (deželno sodišče Alicante)

APAL

Audiencia Provincial Almería (deželno sodišče Almería)

APAV

Audiencia Provincial Ávila (deželno sodišče Ávila)

APBA

Audiencia Provincial Badajoz (deželno sodišče Badajoz)

APIB

Audiencia Provincial Baleares (deželno sodišče Balearski otoki)

APB

Audiencia Provincial Barcelona (deželno sodišče Barcelona)

APBU

Audiencia Provincial Burgos (deželno sodišče Burgos)

APCC

Audiencia Provincial Cáceres (deželno sodišče Cáceres)

APCA

Audiencia Provincial Cádiz (deželno sodišče Cádiz)

APCS

Audiencia Provincial Castellón (deželno sodišče Castellón)

APCR

Audiencia Provincial Ciudad Real (deželno sodišče Ciudad Real)

APCO

Audiencia Provincial Córdoba (deželno sodišče Córdoba)

APC

Audiencia Provincial A Coruña (deželno sodišče A Coruña)

APCU

Audiencia Provincial Cuenca (deželno sodišče Cuenca)

APGI

Audiencia Provincial Girona (deželno sodišče Girona)

APGR

Audiencia Provincial Granada (deželno sodišče Granada)

APGU

Audiencia Provincial Guadalajara (deželno sodišče Guadalajara)

APSS

Audiencia Provincial Guipúzcoa (deželno sodišče Guipúzcoa)

APH

Audiencia Provincial Huelva (deželno sodišče Huelva)

APHU

Audiencia Provincial Huesca (deželno sodišče Huesca)

APJ

Audiencia Provincial Jaén (deželno sodišče Jaén)

APLE

Audiencia Provincial León (deželno sodišče León)

APL

Audiencia Provincial Lleida (deželno sodišče Lleida)

APLO

Audiencia Provincial La Rioja (deželno sodišče La Rioja)

APLU

Audiencia Provincial Lugo (deželno sodišče Lugo)

APM

Audiencia Provincial Madrid (deželno sodišče Madrid)

APMA

Audiencia Provincial Málaga (deželno sodišče Málaga)

APMU

Audiencia Provincial Murcia (deželno sodišče Murcia)

APNA

Audiencia Provincial Navarra (deželno sodišče Navarra)

APOU

Audiencia Provincial Ourense (deželno sodišče Ourense)

APO

Audiencia Provincial Asturias (deželno sodišče Asturias)

APP

Audiencia Provincial Palencia (deželno sodišče Palencia)

APGC

Audiencia Provincial Las Palmas (deželno sodišče Las Palmas)

APPO

Audiencia Provincial Pontevedra (deželno sodišče Pontevedra)

APSA

Audiencia Provincial Salamanca (deželno sodišče Salamanca)

APTF

Audiencia Provincial Santa Cruz de Tenerife (deželno sodišče Santa Cruz de Tenerife)

APS

Audiencia Provincial Cantabria (deželno sodišče Cantabria)

APSG

Audiencia Provincial Segovia (deželno sodišče Segovia)

APSE

Audiencia Provincial Sevilla (deželno sodišče Sevilla)

APSO

Audiencia Provincial Soria (deželno sodišče Soria)

APT

Audiencia Provincial Tarragona (deželno sodišče Tarragona)

APTE

Audiencia Provincial Teruel (deželno sodišče Teruel)

APTO

Audiencia Provincial Toledo (deželno sodišče Toledo)

APV

Audiencia Provincial Valencia (deželno sodišče Valencia)

APVA

Audiencia Provincial Valladolid (deželno sodišče Valladolid)

APBI

Audiencia Provincial Vizcaya (deželno sodišče Vizcaya)

APZA

Audiencia Provincial Zamora (deželno sodišče Zamora)

APZ

Audiencia Provincial Zaragoza (deželno sodišče Zaragoza)

APCE

Audiencia Provincial Ceuta (deželno sodišče Ceuta)

APML

Audiencia Provincial Melilla (deželno sodišče Melilla)

JPII

Juzgado de Primera Instancia e Instrucción (sodišče prve stopnje in lokalno kazensko sodišče)

JPI

Juzgado de Primera Instancia (sodišče prve stopnje)

JI

Juzgado de Instrucción (lokalno kazensko sodišče)

JSO

Juzgado de lo Social (sodišče za socialne zadeve)

JCA

Juzgado de lo Contencioso Administrativo (sodišče za upravne pritožbe)

JM

Juzgado de lo Mercantil (gospodarsko sodišče)

JVM

Juzgado de Violencia sobre la Mujer (sodišče za obravnavanje nasilja nad ženskami)

JP

Juzgado de lo Penal (kazensko sodišče)

JVP

Juzgado de Vigilancia Penitenciaria (sodišče s posebnimi nalogami na področju kazenskih sankcij)

JME

Juzgado de Menores (sodišče za mladoletnike)

JF

Juzgado de Familia (sodišče za družinskopravne zadeve)

Zadnja posodobitev: 26/02/2024

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.