Evropska identifikacijska oznaka sodne prakse (ECLI)

Evropska identifikacijska oznaka sodne prakse (ECLI) je bila uvedena, da se olajša pravilno in nedvoumno navajanje sodb evropskih in nacionalnih sodišč. Niz enotnih metapodatkov bo pomagal izboljšati pripomočke za iskanje sodne prakse.

Pred uvedbo oznake ECLI je bilo iskanje ustrezne sodne prakse težavno in dolgotrajno. Primer za to je sodba vrhovnega sodišča države članice A, za katero se ve, da se pogosto navaja v konkretni pravni razpravi. Zadeva je bila registrirana v različnih nacionalnih in čezmejnih zbirkah sodne prakse, vendar ima sodba v vsaki zbirki drugačno identifikacijsko oznako. Vse te identifikacijske oznake – če so bile sploh znane – je bilo treba navesti, da bi bralci navedka lahko zadevo našli v uporabljeni podatkovni zbirki. Različna pravila in načini navajanja so oteževali iskanje. Poleg tega so morali uporabniki preveriti vse podatkovne zbirke, da bi ugotovili, ali je za to zadevo vrhovnega sodišča na voljo povzetek, prevod ali obrazložitev. Z uporabo sistema ECLI bo pri iskanju prek enega samega iskalnega vmesnika zadostovala uporaba zgolj ene identifikacijske oznake, da bi našli vse vnose posamezne sodbe v vseh nacionalnih in čezmejnih podatkovnih zbirkah, ki so vključene v sistem.

Enostaven dostop do sodnih odločb drugih držav članic je vse pomembnejši za krepitev vloge nacionalnih sodnikov pri uporabi in uveljavljanju prava EU. Razlike v nacionalnih sistemih označevanja sodne prakse, pravilih navajanja in tehničnih poljih, ki opisujejo značilnosti sodbe, resno ovirajo iskanje in navajanje sodb iz drugih držav članic.

Svet Evropske unije je – da bi odpravil te razlike in olajšal dostop do nacionalne, tuje in evropske sodne prakse oziroma navajanje teh sodnih praks – pozval države članice in institucije EU, naj uvedejo evropsko identifikacijsko oznako sodne prakse (ECLI) in minimalni niz enotnih metapodatkov za sodno prakso.

Glavne značilnosti sistema ECLI

ECLI je enotna identifikacijska oznaka, ki ima enako prepoznavno obliko za vse države članice in sodišča EU. Sestavlja jo pet obveznih elementov:

  • kratica „ECLI“, ki kaže, da gre za evropsko identifikacijsko oznako sodne prakse;
  • oznaka države;
  • oznaka sodišča, ki je izdalo sodbo;
  • leto izdaje sodbe;
  • opravilna številka, sestavljena iz največ 25 alfanumeričnih znakov, v obliki, ki jo določi vsaka država članica. Dovoljene so še pike, druga ločila pa ne.

Elementi so med seboj ločeni z dvopičjem. (Neobstoječi) primer za ECLI bi lahko bil:

ECLI:NL:HR:2009:384425, kar bi lahko bila odločba 384425 vrhovnega sodišča („HR“) Nizozemske („NL“) iz leta 2009.

Metapodatki

Za lažje razumevanje in iskanje sodne prakse bi moral vsak dokument, ki vsebuje sodno odločbo, imeti niz metapodatkov, kot je opisano v tem odstavku. Te metapodatke bi bilo treba opisati v skladu s standardi, določenimi v pobudi za metapodatkovne opise Dublin Core (Dublin Core Metadata Initiative).

Sklepi Sveta o ECLI vsebujejo opis metapodatkov, ki se lahko uporabijo.

Koordinator za ECLI

Vsaka država članica, ki uporablja ECLI, mora imenovati vladni ali pravosodni organ, ki bo nacionalni koordinator za ECLI. Nacionalni koordinator za ECLI je pristojen za določitev seznama oznak sodišč, vključenih v sistem ECLI, objavo načina določitve opravilnih številk in vseh drugih informacij, ki so pomembne za delovanje sistema ECLI. Koordinator EU za ECLI je Sodišče Evropske unije.

Vsaka država članica se sama odloči, ali in v kakšnem obsegu bo uporabljala sistem ECLI (npr. če ga bo uporabljala retroaktivno za zgodovinske evidence) oziroma koliko sodišč bo vključenih v ta sistem (npr. samo sodišča na ravni vrhovnega sodišča ali vsa sodišča itd.).

Evropska in mednarodna razsežnost

S klikom na zastavo EU in mednarodne zastave na desni strani zaslona boste našli informacije o tem, kako oznako ECLI uporabljata Sodišče Evropske unije in Evropski patentni urad.

Evropska komisija je v skladu s sklepi Sveta razvila večjezični iskalnik ECLI, ki uporabnikom omogoča iskanje sodnih odločb v podatkovnih zbirkah založnikov sodne prakse, ki so uvedli standard ECLI in Evropski komisiji omogočili dostop do svojih podatkov.

Na naslovu https://e-justice.europa.eu/ecli/ je na voljo tudi razčlenjevalnik ECLI – za vsako oznako ECLI, vneseno na konec te povezave, se prikažejo ustrezni metapodatki ECLI (če so na voljo). Na primer: https://e-justice.europa.eu/ecli/ECLI:NL:HR:2016:764 neposredno prikaže metapodatke sodne odločbe ECLI:NL:HR:2016:764.

Strani držav članic

Na straneh držav članic, do katerih pridete s klikom na zastave držav članic na desni strani zaslona, so na voljo naslednje informacije:

  • ali je država članica že uvedla ECLI in metapodatke;
  • če je odgovor nikalen: ali namerava to storiti;
  • če je odgovor pritrdilen: informacije o oznakah sodišč, pravilih za oblikovanje oznake, metapodatkih itd.;
  • kdo je nacionalni koordinator za ECLI.

Za podrobnejše informacije o posamezni državi izberite ustrezno zastavico.

Zadnja posodobitev: 17/11/2021

Stran vzdržuje Evropska komisija. Informacije na teh straneh ne izražajo nujno uradnega stališča Evropske komisije. Komisija ne sprejema nobene odgovornosti v zvezi z informacijami in podatki, vsebovanimi ali navedenimi v tem dokumentu. Pravila glede avtorskih pravic spletnih strani EU so navedena v pravnem obvestilu.