Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Översättningen till är dock redan färdig.
Swipe to change

Europeisk identifikationskod för rättspraxis (ECLI)

Österrike

Innehåll inlagt av
Österrike

Nationell samordnare för ECLI (European Case Law Identifier)

Bundeskanzleramt (förbundskanslerns kansli)

e-Government – Programm- und Projektmanagement (e-förvaltning – program- och projektförvaltning) (Abt. I/13)

Ballhausplatz 2

1014 Wien, Österrike

Helmut Weichsel

Tfn +43 1 53115/204211

Fax: +43 1 53109/204211

E-postadress: helmut.weichsel@bka.gv.at

Landskod

ECLI-landskod för Österrike: [AT]

Uppbyggnaden av nationella ECLI

ECLI används när beslut från följande domstolar och myndigheter läggs ut på nätet:

  • Författningsdomstolen (Verfassungsgerichtshof)
  • Högsta domstolen och andra domstolar (Oberster Gerichtshof und andere Gerichte)
  • Högsta förvaltningsdomstolen (Bundesverwaltungsgericht)
  • Högsta skattedomstolen (Bundesfinanzgericht)
  • Delstaternas förvaltningsdomstolar (Landesverwaltungsgerichte)
  • Dataskyddsmyndigheten (Datenschutzbehörde)
Senaste uppdatering: 16/07/2020

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.